Ensam – och lycklig

Ofrivillig ensamhet är starkt kopplat till psykisk ohälsa – men den självvalda ensamtiden, bidrar tvärt om till självkännedom och ökad livskvalitet.

Att vara själv kan vara skrämmande för många människor, vilket är förståeligt. Men samtidigt är skillnaden mellan att vara själv och att vara ensam stor.

Som psykolog studerar jag det som på engelska kallas solitude – det vill säga tiden vi tillbringar i vårt eget sällskap utan att interagera med andra. Jag påbörjade min forskning för mer än tio år sedan och då visade många studier att den tid som unga människor tillbringade utan sällskap ofta var associerad med känslor av nedstämdhet.

I sociala medier, filmer och musik framställs lycka ofta som upprymdhet, entusiasm och energi och sett utifrån det perspektivet är det inte svårt att förstå varför lugn och stillsam ensamtid kan verka synonymt med en negativ ensamhet.

Solitude är något annat än ensamhet

Inom psykologin beskrivs ensamhet som en ångestladdad känsla som vi känner när vi upplever att vi inte har eller kan få de sociala kontakter och relationer som vi hoppas på. Men ensamtid – solitude – är något annat.

Hur ensamtid definieras varierar lite, men det intressanta är att för många verkar känslan av egen tid, att vara lugn i sitt eget sällskap, inte nödvändigtvis innebära att det inte är någon annan i närheten. Många människor verkar tvärt om hitta den där känslan av inre lugn och styrka i sig själv på offentliga platser, till exempel när de dricker en kopp te på ett stimmigt café eller läser en bok i en park full med folk. Min forskning visar att just denna typ av inre lugn och ensamtid kan ha positiv påverkan på vårt välbefinnande. De flesta av oss har haft tunga dagar på jobbet när saker och ting inte går enligt plan eller när vi tagit på oss för mycket och känner oss stressade och överväldigade av allt. Det verkar som att det kan hjälpa oss att hantera den typen av känslor om vi tar oss lite egentid, tid att reflektera.

För att ta reda på vad vi kan vinna på denna ensamtid, har jag i mina studier låtit studenter sitta själva i ett tyst rum. I vissa av experimenten fick de inte ha med sig varken ryggsäckar eller telefoner. De blev då uppmanade att sitta stilla med bara sina egna tankar: i några av experimenten fick försökspersonerna sitta i rummet med en bok eller sin telefon. De sammanlagda resultaten visar att efter bara 15 minuters ensam tid verkar våra allra starkaste känslor (såväl upprymdhet som ångest) klinga av, vilket tyder på att ensamtid kan påverka nivån av känslomässig upphetsning. Detta innebär i sin tur att egentid skulle kunna vara användbart när vi känner oss frustrerade, arga eller uppeldade.

Många tror att det bara är introverta som njuter av ensamtid. Och även om det stämmer att introverta kan föredra att vara själva, så är de inte ensamma om att må bra av det.

I en enkätstudie med svar från över 18 000 vuxna från hela världen svarade över hälften att ensamtid var en av de viktigaste delarna när det handlade om att slappna av. Så även om du är extrovert, låt inte det hindra dig från att ta lite tid för dig själv för att slappna av.

Att vara stilla med sina egna tankar kan vara svårt. Utmaningen med att tillbringa tid med sig själv är att det ibland kan vara tråkigt – och ja, ensamt. Många tycker att det är svårt att bara vara med sig själv och sina tankar och föredrar att ha något att göra. Att då tvinga sig själv att sitta ner och göra ingenting kan ju göra ensamtiden mindre njutningsfull.

Vissa föredrar därför att ägna sig åt någon typ av aktivitet under denna ensamtid; i en av mina studier fick deltagarna exempelvis välja att antingen göra ingenting eller att sortera hundratals pennor i olika lådor. Efter att ha fått reda på att de skulle vara ensamma i tio minuter valde de flesta av deltagarna att sortera pennor. Det är en sådan aktivitet som jag trodde att de allra flesta skulle tycka var tråkig men anledningen till att så många valde den har att göra med en önskan om att vilja hålla igång och göra något när andra människor inte finns i närheten och lägger beslag på ens uppmärksamhet. Så om du kommer på dig själv med att skrolla mobilen så fort du får några ögonblick själv, är du inte ensam. Försök att inte vara så hård mot dig själv. Många skrollar för att hantera stress och uttråkning.

Man måste inte göra ingenting

Vissa människor föredrar att tillbringa sin ensamtid med hushållssysslor; handla eller tvätta. Och även detta är bra egentid! Det är däremot intressant att många verkar tveka inför att göra andra typer av (roliga) aktiviteter ensamma, som att gå på bio eller äta ute. Det beror troligen på att vi generellt betraktar den typen av aktiviteter som något som vi gör med vänner och nära och kära, och då känner vi oss uttittade och självmedvetna när vi ska göra dem själva. Att resa själv är en annan aktivitet som kan kännas skrämmande, i synnerhet för kvinnor. Men en fördel med att resa själv är möjligheten det ger att finna ett lugn och frihet i att göra precis det man själv vill.

Tack vare att jag har forskat om den här typen av egentid så har jag utmanat mig själv och gjort några sådana aktiviteter när jag är själv, och jag har upplevt det som ganska frigörande. Andra kvinnor rapporterar detsamma, speciellt när det handlar om att resa; att det gett dem en känsla av frigörelse och styrka.

För att komma över vår rädsla för att vara ensamma, behöver vi erkänna vilka fördelar egenvald ensamtid kan ha – och att det är ett val vi gör, inte något vi blir utsatta för. Det kanske känns övermäktigt att göra en resa på egen hand, men börja med att ge dig själv små pauser av egentid i ditt dagliga schema och gör något du tycker om. Det kan nämligen vara precis vad du behöver.

Thuy-vy Nguyen är psykologiforskare vid Durham university. Texten har tidigare publicerats på theconversation.co.uk. Översättning Karin Skagerberg.

Text: Thuy-vy Nguyen

Toppbild: Getty Images