Känslor ärvs från mamma

Text:

Bild: Istockphoto

I en hjärnavbilningsstudie publicerad i tidskriften Social Development undersöktes 64 amerikanska ungdomar i åldern 12 – 14 år och deras närmaste kvinnliga vårdnadshavare (oftast mamman.) Syftet vara att undersöka vilken betydelse förälderns förmåga till känsloreglering har för barnets utveckling av detsamma Svaret: ganska stor betydelse, menar forskarna bakom studien.

Vårdnadshavarnas förmåga till känsloreglering undersöktes genom att de fick fylla i ett formulär kallat difficultes in emotion regulation scale. Ungdomarna fick därefter såväl negativa som positiva och neutrala stimuli från sin vårdnadshavare medan deras hjärnor undersöktes med fMRI. Resultaten tycks bekräfta vikten av förälderns egen förmåga till känsloreglering: de unga som hade mammor med sämre känsloreglering visade den största affektiva responsen i hjärnan vid negativt stimuli från henne, medan denna respons (främst i amygdala) var lägre hos de unga vars vårdnadshavare hade bättre egen känsloreglering.