Kan lycka köpas för pengar?

Text:

Bild: Istockphoto

Hur var det nu? Blir vi egentligen lyckligare om vi har mer pengar? Tidigare forskning på ämnet har inte varit helt entydig. En del studier har visat att ju mer människor tjänar, desto lyckligare är de också – men bara upp till en viss inkomstnivå där lyckan sedan ”planas ut” – medan andra studier inte har lyckats identifiera någon sådan platå.

De namnkunniga forskarna bakom några av dessa tidigare studier, beteendeekonomen och nobelpristagaren Daniel Kahneman och psykologi- och lyckoforskaren Matthew Killingsworth, slog sig därför ihop för att reda ut hur det verkligen ligger till. Till sin hjälp tog de psykologiforskaren Barbara Mellers. Deras resultat efter att ha tillfrågat 30 000 amerikaner: Det finns ett tydligt samband mellan en hög inkomst och att vara lyckligare – för de allra flesta. Men en minoritet i varje inkomstgrupp rapporterade ökad lycka upp till att det tjänade 100 000 dollar per år. Därefter spelade det ingen roll hur mycket de tjänade, de mådde ändå inte bättre. Forskarna påpekar att sambandet mellan just pengar och lycka är mycket komplext varför de inte heller förväntade sig några enkla eller helt entydiga svar. Den nya studien har publicerats I Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS.