Kan det vara bra att trycka bort negativa tankar?

Text:

Bild: Istockphoto

Det antas ofta att vi mår dåligt av att trycka bort negativa tankar och sådant som ger oss ångest. Men i en ny studie visar forskare från Cambridge University att det är en sanning som kanske måste revideras lite. Studien, publicerad i Science Advances, visar att det faktiskt kan vara gynnsamt för den psykiska hälsan att trycka bort negativa tankar.

I experimentet fick 120 vuxna försökspersoner från 16 länder lista 20 av sina personliga rädslor (för sådant som skulle kunna hända i framtiden), 20 förhoppningar de hade samt 36 neutrala händelser. Därefter fick de komma på ord som påminde dem om varje händelse. Hälften av deltagarna fick instruktionen att titta och tänka på sitt ord, men att ”putta bort det” och inte låta tankarna vandra vidare till en mer ångestladdad nivå. Den andra hälften av deltagarna fick göra samma sak, men med sina neutrala ord. Övningen upprepades tolv gånger om dagen i tre dagar och i slutet av experimentet rapporterade de deltagare som övat på att trycka bort sina negativa tankar att deras rädslor och ångestladdade tankar var mindre påträngande. Deras självrapporterade välmående var också högre än för gruppen som fått trycka bort neutrala tankar.