Hormoner kan bromsa

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Många kvinnor får migrän vid mens. Man har därför antagit att hormoner spelar en stor roll, men inte vetat exakt hur. Forskare vid Lunds universitet menar i en artikel, publicerad i Nature reviews neurology, att oxytocin och östrogen verkar fungera som migränhämmare, genom att hålla signalsubstansen CGRP i schack under största delen av kvinnans menstruationscykel. Dagarna före menstruation sjunker nivåerna av oxytocin och östrogen och den smärtframkallande signalsubstansen CGRP gör migränen till ett faktum. Att utsöndring av signalsubstansen CGRP i den så kallade trigeminusnerven i hjärnan kan leda till migrän, har konstaterats i tidigare forskning, av bland andra professor Lars Edvinsson, en av artikelförfattarna, och kunskapen har möjliggjort utveckling av läkemedel för migrän i form av så kallade CGRP-hämmare.

Migränforskaren Lars Edvinsson och hans kolleger ska nu testa hypotesen i bland annat djurförsök och även undersöka om genetiska faktorer kan ha betydelse – eftersom inte alla kvinnor i fertil ålder lider av månatlig migrän.