Dofter är bra för minnet

Text:

Bild: Istockphoto

I en studie publicerad i Frontiers in Neuroscience, kunde forskare från University of California se att människors minne förbättrades avsevärt med hjälp av dofter.

Det var män och kvinnor i åldern 60–85 som fick göra kognitiva minnestester efter att de sovit med olika doftoljor i rummet under natten. Den kontrollgrupp som bara fått en väldigt låg nivå av olja och alltså vag doft, rapporterade sämre på testerna. Gruppen som fått en hög nivå av doft i sitt sovrum under natten hade en 226 procentig ökning i kognitiv kapacitet jämfört med kontrollgruppen. Att det finns en stark koppling mellan minnet och lukter är etablerat av forskare som studerar demens och åldersrelaterade kognitiva svårigheter – men denna studie gjordes på äldre människor som inte hade några kognitiva problem.