Det värsta är minnen av trauma

Text:

Bild: Istock

Hur människor minns trauman de haft i barndomen påverkar hur de mår – mer än själva händelsen i sig. Det menar forskarna bakom en studie i Jama Psychiatry.

De har följt 1 196 personer från unga år upp till 40-årsåldern och dokumenterat deras psykiska hälsa samt deras egna berättelser och minnen av sin barndom. Personer som hade smärtsamma minnen av övergrepp och vanvård under barndomen hade mer ångest senare i livet än dem som inte mindes att de upplevt utsatthet – och detta gällde även hos personer där det fanns tydliga bevis om det förekommit. Denna grupp, där vanvård fastställts, men där personerna själva inte rapporterade minnen av det – hade inte fler psykiska besvär än personerna som inte varit utsatta.