Depression kan döljas under Facebookinlägg

Text: Maria Arnstad

Bild: Istockphoto

Grått, smärta, hatar, saknar, ensam … Den som läser inlägg på Facebook hamnar ibland i ett känslosvall. Psykologiforskare menar också att språket på sociala medier speglar skribenternas psykiska hälsa.

Om den som skriver ofta använder ord som tyder på sorg, ensamhet eller fientlighet, kan detta till exempel kopplas till depression. Mycket ältande eller fokus på den egna personen kan också vara tecken på att en depression döljer sig under inläggen.

Johannes Eichstaedt vid University of Pennsylvania, USA, är inriktad på analys av stora textmängder i ett psykologiskt perspektiv. I en studie fick han tillstånd att använda Facebook-historik från nästan 700 personer som besökte en stor akutmottagning. Av dessa hade 114 blivit diagnosticerade med depression.

Med det stora materialet i sin dator, undersökte Johannes Eichstaedt och hans kolleger de inlägg som föregått patienternas första dokumenterade depression. På så sätt kunde de identifiera deprimerade personer med ganska god precision i jämförelse med icke-deprimerade – genom att syna deras språkbruk. Det var möjligt att förutsäga en depression så långt som tre månader före den första diagnosen, enligt Johannes Eichstaedt.

Depression är en sjukdom som allvarligt kan hindra människor i deras vardag. Därför menar forskarna att den här typen av språkanalys, med material från sociala medier, kan vara ett bra komplement till den traditionella vården.