Den enkla sak höjer promenaden till nästa nivå

Text:

Bild: Istockphoto

Med målet att hitta enkla sätt att öka livskvaliteten hos äldre människor lät forskare 52 äldre försökspersoner promenera och gav hälften av dem en enkel instruktion. Denna bestod i att beskriva för dem vad känslan av förundran var – och föreslå att de skulle försöka hitta den känslan under sina promenader. På engelska kallas detta för ”awe walks”.

I studien, som publicerats i tidskriften Emotion, fick försökspersonerna promenera minst 15 minuter i veckan under 8 veckor. De fick fylla i korta enkäter efter sina promenader och personerna som tagit awe walks upplevde både mer förundran och tacksamhet över de småsak­erna under promenaderna än kontrollgruppen. Forskarna upp­manade även försökspersonerna att ta selfies under sina promenader – och ju fler förundranspromenader de tagit, desto större verkade leendena i deras selfies bli.