Bra luft viktigt för hälsan

Text:

Bild: Istockphoto

Ett forskningssamarbete vid Göteborgs universitet visar att luften i svenska städer har blivit allt bättre de senaste tjugo åren och forskarna uppskattar att flera tusen dödsfall kan ha förhindrats varje år, tack vare bättre luft.
Forskningen baseras på data från den stora svenska SCAPIS-studien, där 30 000 medelålders svenskar har undersökts och man har använt en högupplöst datamodell av hur luftföroreningsnivåerna förändrats över tid för sex städer i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå. Utsläppen kommer bland annat från industrier och trafik.Modellen kommer framöver att användas för att studera vilken roll luftföroreningar och andra faktorer i miljön spelar i de tidiga stadierna av kroniska sjukdomar, som njursvikt och hjärtkärlsjukdom. Men forskarna påpekar också att trots förbättrad luftkvalitet är 65 procent av invånarna i de städer som ingår i studien fortfarande utsatta för halter av fina partiklar som överskrider WHO:s gränsvärden och generellt finns de högsta exponeringarna i Malmö.

Fler kartor över luftföroreningarna för de sex städerna finns att ladda ner via svensk nationell dataservice:snd.se