Blyghet – ett personlighetsdrag?

Text:

Bild: Istockphoto

Att bli nervös i sociala sammanhang är vanligt och inte ett personlighetsdrag, medan en bredare nervositet på flera plan i livet kan beskrivas mer som en del av någons personlighet.

För att undersöka de två typerna av blyghet lät kanadensiska forskare 152 barn i åldern 7–8 år genomföra en uppgift: att berätta om sin senaste födelsedag i en video som de fick reda på skulle visas för andra barn. Barnens beteende observerades och de fick uppge hur nervösa de blev av uppgiften. Deras föräldrar fick även fylla i enkäter om barnens blyghet.

Runt 10 procent uppvisade tecken på blyghet vid framförandet och hade även blyga drag i många andra situationer, enligt enkätsvaren, vilket tyder på en blyghet som en del av deras temperament. Detta till skillnad från de 25 procent av barnen som uppvisade blyghet vid själva uppgiften, men inte i andra situationer.

Forskarna menar att det kan vara av värde för framtida longitudinella studier att vara medveten om och göra skillnad på de olika typerna av blyghet hos barn. Studien har publicerats i Child Development.