”Blue spaces” är bra för själen

Text:

Bild: Istockphoto

Att växa upp nära vatten eller att ha tillbringat mycket tid i barndomen nära hav eller sjöar, är associerat med bättre psykiskt välmående i vuxen ålder. Tidigare forskning har visat att vistelse nära vatten och i grönområden såsom parker och skogar, är bra för psyket i vuxen ålder.

Resultaten från ny forskning visar nu på ett samband mellan barndomsupplevelser vid vatten och psykiskt välbefinnande som vuxen.

Baserat på data från 18 länder i den så kallade Blue Health International Survey, har forskare vid University of Exeter och European Centre for Environment and Human Health samlat in svar från 15 000 personer. Dessa tillfrågades om sina upplevelser av så kallade blue spaces, sjöar och vattendrag, i åldern 0-16 år (till exempel hur ofta man besökt dessa platser, hur närliggande de var och hur bekväma deras föräldrar varit med att låta barnen leka vid vatten), samt personernas psykiska välbefinnande i vuxen ålder.

Studien, som publicerats i Journal of Environmental Psychology, visar att de som hade fler barndomsupplevelser av händelser vid vatten också betraktade denna typ av platser som mer välgörande samt besökte dem oftare i vuxen ålder – vilket i sin tur alltså verkar vara kopplat till ökat psykiskt välmående.