Att sticka skärper hjärnan

Text:

Gillar du att virka och sticka? Grattis, det är inte bara kreativ avkoppling, utan kan ha positiva effekter på välmåendet – och kognitionen. I alla fall om man ska tro några av de studier som tittat på kopplingen mellan välbefinnande och stickning. De flesta verkar sticka för att slappna av, få utlopp för sin kreativitet och för känslan att känna att man åstadkommit något. Men de allra flesta rapporterar också att de känner sig gladare och lugnare efter att de stickat eller virkat.

I en brittisk studie med över 3 000 deltagare var deltagarnas vanligaste skäl till att sticka att de ville slappna av och få utlopp för sin kreativitet. Ju oftare de stickade, desto mer kognitivt skärpta kände de sig dessutom.

Studier på stickning, virkning och välmående utförs ofta med försökspersoner som redan ägnar sig åt hobbyn varför man bör vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser av resultaten. Men det är i alla fall relativt säkert att konstatera att stickning och virkning knappast har några allvarliga biverkningar, så kanske värt att testa om du vill koppla av?