Äldre kvinnor deppigast

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Kanadensiska forskare har undersökt data från en stor studie om åldrande, som omfattar fler än 50 000 människor i åldrarna 45–85. I studien som publicerats i Journal of affective disorders konstateras att det är vanligare för kvinnor i hög ålder att utveckla depressiva symtom. I 80-årsåldern är könsskillnaderna mest tydliga. Att äldre människor blir deprimerade beror på att de ofta har erfarenhet av familjemedlemmars och vänners död, sviktande hälsa och social isolering. Forskarna menar att det därför är viktigt att äldre behåller ett socialt nätverk och att de tränar regelbundet.