Risk för återfall i depression när män blir fäder

Text:

Bild: Istockphoto

För nyblivna fäder är det 30 gånger troligare att få antidepressiv medicin det första året efter att ha fått barn, om man tidigare lidit av depressioner och fått mediciner mot denna utskrivet. Detta konstateras i en studie publicerad på Jama Network Open och som analyserat data från över 500 000 personer  i primärvården mellan 2007 och 2016. Forskarna menar därför att det är viktigt att screena och uppmärksamma den psykiska hälsan hos nyblivna fäder i större utsträckning än vad som görs i dag.