Vad hjälper vid förlossningsdepression?

postpartum-depression

Text:

Bild: Istockphoto

I Sverige drabbas ungefär 13 procent av kvinnor av depression under de första månaderna efter förlossning. Men det finns bra behandling för så kallad postpartumdepression. Enligt en utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, uppskattas såväl kognitiv beteendeterapi, kbt och stödjande samtal generellt av kvinnor med förlossningsdepression. För interpersonell psykoterapi, ipt, som tillsammans med kbt rekommenderas som första behandlingsalternativ av Socialstyrelsen, saknas denna typ av kvalitativa studier.

Vanligen erbjuds stödjande samtal i ett första steg och vid behov även psykologisk behandling och läkemedel. Vad gäller behandling med antidepressiva läkemedel så kan dessa ha viss effekt, men SBU poängterar att det saknas forskning på måttlig eller svår postpartumdepression, vilket är de tillstånd då läkemedlen vanligtvis används.