15 strategier mot härskartekniker

Text:

Det där slaget i magen som de flesta av oss väl fått av alla de berättelser vi läst i kölvattnet av #metoo väcker flera viktiga frågor. Inte minst gäller det hur vi kan rusta oss för att uppfatta när kränkningar inträffar, så att vi kan ingripa och stoppa nya övergrepp. Att vi bryter tystnaden nu är en revolution i sig, och kanske kan en del av de strategier som rekommenderas för att stoppa härskartekniker vara till nytta. 

Just den här tystnaden var det som den norska socialpsykologen, politikern och aktivisten Berit Ås började utforska för mer än 50 år sedan.

Hon frågade sig: Varför är kvinnorna så tysta i politiken? I slutet av 1960-talet studerade Berit Ås i flera månaders tid vad som skedde när män talar och när kvinnor talar. Hon upptäckte snart att det fanns orsaker till att kvinnorna tystnat. I rummet utövades vad hon skulle komma att kalla för härskartekniker och som handlar om den informella maktutövning som ”sparkar neråt”. Berit Ås systematiserade det hon sett i fem kategorier. Tanken var att ge de tystade kvinnorna två saker: Analytiska redskap för att på ett psykologiskt plan förstå att de inte tystnat av egen förskyllan, utan på grund av härskarteknikerna som utövades, samt en utgångspunkt för att förändra situationen och ge tillbaka makten i rummet till dem som fråntagits den. Under de år som gått sedan dess har framför allt kvinnor, men även andra grupper och individer som utsatts för härskartekniker, utforskat strategier mot dem.

Vi har föreläst och hållit workshoppar om härskartekniker i över tio år. Vi har mött hundratals människor, framför allt kvinnor, och lyssnat på deras berättelser. Låt oss därför i korthet presentera något om hur de fem härskarteknikerna kan utövas, tystnaden brytas och kränkningar stoppas – inte minst på jobbet.

1. Osynliggörande
När någon förminskas genom tystnad eller att uppmärksamheten ägnas åt till exempel mobilen i stället för den som pratar. Det kan även handla om att någon tar åt sig äran av andras förslag eller forskning.

Motstrategier:
Synliggör. Sätt ord på det du ser: allt ifrån vem som tilldelas skitgörat till vem som blir skickad på kurs på jobbet.
Öva. Om du tycker att det är svårt att säga ifrån, träna på mindre gränssättningar i vardagen.
Kom tillbaka i efterhand. Om du tystnade i stunden, berätta om det för någon du litar på, för att få stöd. Därefter kan du återkomma till den som kränkte och säga ifrån. Om det inte hjälper så gå vidare till den som är formellt ansvarig för arbetsmiljön.

2. Förlöjligande
Det du säger kan förvandlas till ett löjeväckande skämt. Eller så flyttas fokus från det du säger till din kropp eller ditt utseende. Förlöjligande kan även uttryckas genom stereotypa generaliseringar.

Motstrategier:
Fråga. Vad är det som är roligt? Frågan kan inledas med att upprepa: Nu kallade du mig för X, hur menar du då? Det kan i bästa fall få den som uttryckte sig olämpligt att tänka efter.
Svara enkelt. Du behöver inte ge långa dräpande eller fyndiga svar. ”Så säger du inte till mig!” räcker långt.
Återför fokus till sakfrågan. Om det någon sa blev förlöjligat är en möjlighet att ignorera kränkningen och i stället ta upp den formella tråden. Ta plats och kräv respekt.

3. Undanhållande av information
Vissa informeras men andra inte, medvetet för att trycka ner, eller informellt för att ”spontana” kretsar uppstår där vissa exkluderas och då fråntas möjligheten att påverka.

Motstrategier:
Begär time-out. Säg att du inte kan svara nu. Be att få återkomma när du hunnit tänka.
Ifrågasätt. Var uppmärksam på att inte diskussioner förs bara i en ”närmaste krets”. Granska även din egen spontana krets, är den exkluderande?
Skapa nätverk. Ibland kan de som drabbas av undanhållande av information behöva ha egna möten för att diskutera, få utrymme att ställa frågor och stötta varandra.

4. Dubbelbestraffning
Hur du än gör duger det inte. När härskartekniken utövas finns det inget sätt att göra ”rätt”. Det görs hela tiden en negativ tolkning av ditt arbete, ditt beteende eller dina beslut.

Motstrategier:
Lyft blicken. I relation till den som dubbelbestraffar fungerar sällan lyhördhet och självrannsakan. Agera i stället mot härskartekniken – synliggör att du blir kritiserad vad eller hur du än gör.
Skruva upp volymen. Lyssna på dig själv och stå upp för din yrkeskunskap. Ta din egen bedömning av en situation på allvar och sätt ord på den.
Uttala dina prioriteringar. Ta av dig ”ryggsäcken” av dåligt samvete. Du kan inte finnas överallt för alla hela tiden.

5. Påförande av skuld och skam
En härskarteknik där offret tillskrivs ansvar för en kränkning. Den som säger ifrån får höra sådant som: ”Du överreagerar, du har ingen humor, du är en paragrafryttare” … Härskartekniken kan även utövas organisatoriskt, då du upplever skam när du inte får tillräckliga resurser för att göra ett fullgott jobb.

Motstrategier:
Lägg skulden där den hör hemma. Den som utsätts för en kränkning har aldrig ”provocerat” fram den.
Var beredd på motstånd. Att den som ställer krav och synliggör problem utsätts för påförande av skuld och skam är vanligt. Tänk igenom vad som kan hända och skaffa dig en handlingsberedskap.
Fastställ vad som är rimligt. Fråga dig själv och andra i arbetsgruppen: Vad är rimligt att hinna med? Kraven på en anställd ska, enligt arbetsmiljölagen, inte överstiga resurserna.

Rebecka Bohlin är författare, nyhetschef på Dagens ETC och instruktör i feministiskt självförsvar. Sara Berg är författare, teaterlärare och instruktör i feministiskt självförsvar. De har skrivit boken Fem härskartekniker: Femtio motståndsstrategier (Ordfront 2017). Artikeln publicerades först i Modern Psykologi 2/2018.