Sexologen: Få mer njutning med interoception

Text:

Bild: Anne Nyblaeus

I sin bok Män och sex — om lust, funktion och relation (Gothia Kompetens) skriver sexologen och psykoterapeuten Malin Drevstam om sexuell funktion och problematik.

— Boken belyser framför allt hur en ökad självkännedom och uppmärksamhet på kroppens sexuella respons och signaler kan hjälpa män att bli bättre på att bli mer närvarande i sexuella situationer och därigenom uppleva en större känsla av kontroll, trygghet och mer njutning, säger Malin Drevstam.

I över 20 år har hon hjälpt klienter med sexuell problematik, både enskilt och i parterapier. I sin nya bok vänder hon sig till män med sexuell problematik och deras partner. Hon går igenom orsaker — och råd —vid vanliga sexuella problem, som nedsatt sexlust, erektionsproblem och utlösningsproblem och tar även upp vilka behandlingsmetoder som finns.

— Ett generellt råd är att se på problematiken ur olika tänkbara perspektiv; biologiska, psykologiska, relationella samt sociala orsaker kan ligga bakom. Jag vill också slå ett slag för att träna förmågan till interoception, det vill säga att bli bättre på att lägga märke till kroppens förnimmelser och på så sätt bli bättre på att tolka signaler om vad man skulle behöva göra för att fungera bättre och njuta mer sexuellt.