Så har du visare sex

Vill du känna mer njutning? ... träna då på din interoception.

En konsekvens av #metoo har blivit vikten av att kommunicera samtycke till sex och det ställer i sin tur högre krav på en sexuell självkännedom. Det blir ett problem eftersom det hos många finns en okunskap och brist på medvetenhet om vad man gillar, vad man vill och vad man inte vill. Som psykoterapeut och sexolog träffar jag individer som av olika anledningar upplever en diskrepans mellan var de är och var de vill vara kopplat till sexualiteten. Inte sällan handlar det om en önskan om mer sexlust och njutning och en vilsenhet eller uppgivenhet i hur de ska hitta det. Många har ägnat sig åt att jaga lust och njutning genom att anstränga sig och försöka hitta nya lösningar och blivit alltmer missmodiga och uppgivna när lust och njutning lyst med sin frånvaro. Andra har en historia av negativa upplevelser som gör att de är rädda att aldrig kunna uppleva sex som något positivt.

Men det behöver inte vara så. En viktig fråga är ”vad är det du vill ha lust till?”. Svaret blir ofta ”upplevelser som ger mig sexuell njutning”. Lust motsvaras ju av en känsla av längtan, sug och hunger, medan njutning mer motsvaras av själva fysiska upplevelsen i kroppen. Men min erfarenhet är att många har svårt att vara närvarande i nuet och därför missar hur själva njutningen känns. Alltför många fastnar i det sexuella ”görandet” snarare än upplevandet. Belöningen kan i dessa fall handla om att känna sig normal eller att få sexet avklarat, som en punkt på att göra-listan i stället för att njuta. Ju mindre vi njuter i stunden, desto mindre minns kroppen njutningen och risken finns att längtan till sex framöver minskar med bristande sexlust som konsekvens. 

Många fastnar i görandet snarare än i själva upplevandet.

Genom att öva oss i att stanna upp och verkligen observera vad som händer i kroppen kan en inre djupare förståelse – ett slags sexuell visdom eller klokhet, om man så vill – infinna sig. Den kan i sin tur guida oss i sätt att minnas, locka fram och odla lusten. Det viktiga är att stanna upp och observera och inte börja jaga sensationer. Ansträngning för oss nämligen bort från lust medan att bjuda in lugn och stillhet ökar sannolikheten att du upptäcker välbehag och njutning, även i minimala doser. Mycket handlar om att observera hur din kropp och ditt nervsystem reagerar och beter sig; att bli vaksam på vad som får kroppen att öppna sig och mjukna och vad som tvärtom får kroppen att stelna och dra ihop sig – att träna på att vara nyfiken på vad som känns och att följa det som ger välbehag. Det är högst sannolikt att du redan har en visdom inom dig om vad du behöver, gillar och längtar efter – det du behöver är att ta dig tiden att lyssna till den informationen. Genom att låta dig guidas av din kropps och dina sinnens sexuella visdom, och genom att respektera signalerna kroppen visar och vid behov kommunicera detta, kan din sexualitet utvecklas mer organiskt.

Njutning är alltså något som i högsta grad upplevs genom kroppen via våra sinnen och därför krävs en tillräcklig förmåga att vara uppmärksam på vad som händer i våra kroppar. Detta kallas för interoception och innebär förmågan att uppfatta och tolka fysiska förnimmelser i våra kroppar, för att kunna använda dessa signaler som information om våra behov. Ibland kallas interoception för vårt sjätte sinne och det fyller en viktig roll i oss för att samordna intryck så att våra kroppssystem kan reagera och agera på bästa sätt i situationen. 

Att träna upp förmågan till uppmärksamhet i våra kroppar styrs alltså i hjärnan och förmågan till interoception är som en muskel som kan tränas upp – men även gå förlorad om den inte används. Exempel på sätt att träna upp förmågan är olika typer av så kallade kroppsskanningar som ofta praktiseras inom mindfulness. I en kroppskanning tränar du dig på att systematiskt gå igenom kroppens alla delar för att lägga märke till vad som händer och hur det känns utan att värdera det du lägger märke till som bra eller dåligt. Via våra kroppar kan vi alltså öka upplevelsen av njutning genom att observera vad som känns och uttrycks via fysiska förnimmelser och reaktioner. Sexuell upphetsning involverar både psykologiska och fysiologiska komponenter och både hjärna och kön behöver vara i synk för att sexuell lust och njutning ska bli optimal. Detta innebär att det behöver ske en koppling mellan den subjektiva uppfattningen hos personen av vad som händer i kroppen och en fysiologisk respons i genitalierna för att sexuell upphetsning ska uppstå. Denna koppling har visat sig vara sämre hos många kvinnor, som i lägre utsträckning än män uppfattar den genitala responsen. Cindy Meston, professor i klinisk psykologi vid University of Texas, har i experiment utrustat kvinnor och män med mätinstrument som mäter bland annat genitalt blodflöde. Hon har sedan låtit dem titta på erotiskt material och uppskatta blodflödet i sina underliv. Hennes forskning visar att överensstämmelsen mellan uppfattad och uppmätt sexuell genital respons hos män var mycket hög, medan den hos kvinnorna var mycket låg. Fler studier visar liknande resultat. En metaanalys av 132 studier gjord av sexologen och psykologen Meredith Chivers visar samma tydliga könsskillnad: kvinnor som grupp verkar ha en sämre förmåga att uppmärksamma fysiska förnimmelser och sensationer i sina kön.  Även professor Lori Brotto vid University of British Colombia har konstaterat liknande resultat i sina studier om mindfulness och dess effekt på förmågan att uppfatta sexuella signaler från kroppen.
 Det finns troligen flera förklaringar till att kvinnor är sämre än män på att lägga märke till vad som händer i deras underliv, där exempelvis sociala förväntningar och vad man är beredd att erkänna i en laboratoriestudie kan ha betydelse. 

Lori Brotto menar att interoception är oerhört viktigt, då förmågan att känna inåt och lägga märke till de första tecknen på upphetsning kan lägga grunden till att förstärka signaler av lust och njutning över tid.
 Att uppmärksamma vad som pågår i våra kroppar hjälper oss att ta klokare beslut i vardagen och minska risken att vi kör över våra kroppar och dess behov. Detta gör det lättare att skilja på vad som är farligt för oss och vad som är tryggt och påverkar även förmågan att uppmärksamma kroppens signaler av lust och njutning i en positiv riktning Människor med traumatiska erfarenheter kopplat till händelser eller otrygga anknytningserfarenheter i tidiga relationer kan få svårt att tolka kroppens signaler och riskerar därför att reagera med panik eller att stänga ner. På sikt kan alarmsignaler gå i gång i situationer som i nuläget är trygga vilket skapar förvirring och frustration. Därför är det även viktigt att kunna bortse från (falska) alarmsignaler när vi vill skapa nya erfarenheter som är mer adaptiva i den nuvarande situationen. Genom att träna på att observera, acceptera och förstå våra fysiska förnimmelser i kroppen blir vi bättre på att avgöra när vi ska ta kroppens signaler av fara på allvar eller om det är något vi vill lära oss möta på ett annat sätt.

Tryggare anknytning möjliggör ett mer utforskande sexliv.

I mitt arbete med par blir det gång på gång tydligt hur den person som stelnar när en sexuell intimitet ökar kan lära sig läsa sin kropp och lättare förstå om rädslan som orsakat reaktionen har med nuet att göra eller om det är en reaktion som har med tidigare erfarenheter att göra. Att i stunden exempelvis kunna konstatera ”Min kropp verkar stelna och hålla andan när min partner smeker mig – fast jag vill och känner lust och tillit” möjliggör att vi kan prova olika sätt att få kroppen att öppna upp och mjukna så att njutning kan upplevas. Kanske behöver vi andas lite djupare och lugnare, kanske behöver jag be min partner sakta ner och invänta att min kropp mjuknar och blir mottaglig.
 En bättre förståelse för din kropps signaler minskar risken för missförstånd i intima situationer och möjliggör att samspelet i sexlivet blir en plats för anknytningen i relationen att stärkas och upplevelsen av tillit, både till dig själv och den andre, att öka. En tryggare anknytning skapar förutsättningar för ett mer utforskande sexliv som förhoppningsvis leder till mer njutning att längta efter. 

Lär dig lyssna på din kropp

Denna övning i interoception hjälper dig att bli bättre på att lägga märke till fysiska upplevelser på ett mer utforskande och nyanserat sätt. Träna på att vara mer närvarande i din kropp genom att sätta dig bekvämt och sedan tyst för dig själv notera och säga till dig själv eller en partner vad som faktiskt pågår i din kropp i just detta nu. Det kan till exempel låta så här: 

"Just nu känner jag att ett hårstrå kittlar mig på kinden."

"Just nu känner jag hur byxorna klämmer åt i midjan."

”Just nu känner jag hur mina tår trycker mot golvet." 

Övningen kan med fördel göras tillsammans med en partner där man tränar på att en i taget berätta för varandra vad man kan lägga märke till i kroppen. Utan att förklara eller analyser – utan bara berätta vad som pågår just nu i kroppen.

Vad hjälper dig?

Den här övningen kan du göra för att bli mer medveten om och förstå vad som hjälper dig att lättare slappna av och njuta när du har sex. Försök ringa in vilka omständigheter som påverkar dig i varje situation. 

Tänk på en eller ett par sexuella situationer du varit med om och som du upplevt som positiva. Fundera på vilka omständigheter du tror hade betydelse för att det blev positivt just den gången, till exempel:

Hur var din hälsa, kroppsuppfattning, humör och din eventuella oro kring förmåga och prestation? 

Hur var stämningen i relationen vid tillfället? 

Var befann ni er? Hemma i sovrummet, köket eller utomhus, på hotell, offentlig plats eller annat?

Andra omständigheter som kan ha haft betydelse? Som till exempel semester, barnvakt, fest eller liknande?

Vad gjorde du/ ni vid tillfället? Som  till exempel, fantiserade du/ni tillsammans? Erotiskt språk? Oralsex? Hångel? Penetration?

Vad stjälper dig?

Gör nu samma sak men dra dig till minnes en eller några situationer när sex inte blev så bra eller som du önskat. Gå tillbaka till frågorna i första steget och fundera på vad som kan ha påverkat att det inte blev som du önskat utifrån kontexten.

Så nöjda är vi med sexlivet

För fem år sedan genomfördes en stor undersökning om svenskarnas sexliv av Folkhälsomyndigheten. Resultaten från studien finns utgivna i publikationen ”Upplevelser av sexliv, relationer och sexuell egenmakt”.

I rapporten går det bland annat att läsa om huruvida de tillfrågade var nöjda med sitt sexliv eller inte.En majoritet av befolkningen är faktiskt just nöjda med sitt sexliv. De tycker att sex är viktigt och de har haft sex under det senaste året. Mest nöjda är kvinnor i åldern 30–64 år (63 procent) och män 30–44 år (67 procent). Minst nöjda är personer i den yngsta åldersgruppen 16–29 år bland män (32 procent) och den äldsta åldersgruppen 65–84 år bland både kvinnor (48 procent) och män (33 procent).

Källa: Folkhälsomyndigeten.

Vill du höra mer?

I Modern Psykologipoddens avsnitt ”En falsk känsla av att hitta hem” pratar Malin Drevstam med chefredaktör Karin Skagerberg om anknytning och relationer.

Text:

Toppbild: Istockphoto