Empati för barnbarn

Text:

Bild: Istockphoto

När forskare lät 50 far- och mormödrar som alla hade barnbarn i åldrarna 3–12 år titta på bilder på sina barnbarn såg de med magnetkamera att områden i hjärnan som hanterar affektiv empati aktiverades. Detta skedde inte när de fick se bilder på för dem okända barn eller en okänd vuxen.

Studien kompletterades med att de fick skatta hur involverade de är i sina barnbarns liv. De kvinnor som gav höga svar (tät relation) visade sig också ha mest aktivitet i dessa delar av hjärnan.