Adhd hos vuxna

Text:

Bild: Natur & Kultur

I sin nya bok berättar psykiatern Lotta Borg Skoglund om några av sina äldre patienter med diagnosen adhd. Det är personer som valt att dela med sig väldigt öppet om hur det är att leva med adhd i övre medelåldern. Utöver dessa skildringar innehåller boken Lotta Borg Skoglunds egna tips, råd och tankar om att leva med, och kanske få, diagnosen adhd senare i livet. Boken ger en tydlig bild och genomgång av vad adhd faktiskt är, hur diagnosen ställs och hur forskningen på området ser ut. Författaren, som är överläkare i psykiatri och docent vid Uppsala universitet, fokuserar på de psykiska och fysiska förändringar som sker för oss alla när vi åldras – och hur dessa påverkas av att ha adhd.

För om det är något vi lärt oss de senaste åren så är det att adhd sällan ”växer bort” och Lotta Borg Skoglund, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder, trycker på vikten av att få rätt förklaringsmodell även om det kommer sent i livet.