Ansiktsblindhet – så funkar det

Text:

Bild: Istockphoto

Så många som 1 av 33 personer har så kallad prosopagnosi, ansiktsblindhet.

Tillståndet kan innebära att man tror sig känna igen människor man aldrig träffat och, vilket ofta beskrivs som jobbigare, inte känner igen dem man faktiskt har träffat.

Tidigare uppskattades att mellan 2 och 2,5 procent hade prosopagnosi, men enligt en ny studie från Harvard Medical School verkar det alltså vara vanligare än så, närmare 3 procent.

Hos personer med diagnosticerad prosopagnosi fann forskarna samma resultat vad gällde förmågan att koppla ansikte till person, oavsett om de använde strikta eller mindre strikta kriterier – varför de menar att diagnoskriterierna borde expanderas. De menar att problematiken finns på ett spektrum, där graden av ansiktsblindhet kan variera.

De nya resultaten är baserade på en studie där 4 341 personer fick svara på frågor om svårigheter att minnas ansikten, samt göra två olika tester som testade deras förmåga att lära sig känna igen nya ansikten och att känna igen kändisars välbekanta ansikten.