Separation ökar ohälsan

Text:

Bild: Istockphoto

Att som nyanländ skiljas från familjemedlemmar ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Under åren 2015–16 genomförde en grupp forskare vid Malmö universitet en studie om hur nyanlända som fått uppehållstillstånd påverkades av att vara åtskilda från familjemedlemmar som exempelvis en partner eller ett barn.

Studien baserades på en enkät som skickades ut till nyanlända. Totalt besvarades den av 681 arabisktalande nyanlända, och resultatet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos one, visar att denna grupp löpte en 70 procent ökad risk för psykisk ohälsa. I studien skriver forskarna att familjeåterföreningar därför verkar vara en viktig faktor för att motverka psykisk ohälsa bland nyanlända.