Hemarbete: Extroverta trivs bättre

Text:

Extroverta personer trivs bättre med att arbeta hemifrån än introverta. Under juli 2020 svarade drygt 500 svenskar på en enkät om sina förutsättningar och upplevelser av att arbeta hemifrån. Frågorna berörde boende, pendling, familjesituation och arbetsprestation. Enkäten ringade även in de fem grundpersonlighetsdragen extroversion, öppenhet, samvetsgrannhet, välvillighet och neuroticism.

– Det var spännande att försöka fånga upp individegenskaper i en sådan här undersökning, säger Petri Kajonius, docent på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, och en av forskarna bakom undersökningen.

En majoritet, 67 procent, angav att de trivdes med att arbeta på distans. Undersökningen visade tydligt att personligheten hade större betydelse än andra faktorer, som pendling eller en förstående partner eller chef, för hur nöjd man var med att arbeta hemifrån. Hur den övriga familjen, särskilt partnern, mådde spelade också stor roll.

– Det kan låta paradoxalt, men att vara extrovert var den enskilt viktigaste faktorn för hur man upplever distansarbetet. Man kan ju tro att introverta personer skulle tycka att det var skönt att sitta hemma och jobba, säger Petri Kajonius. I stället trivdes folk bättre med hemarbetet ju mer extroverta de var.

Han förklarar det med att extroverta personer hämtar energi och lust från utmaningar och känslan av att ”det här ska vi lösa”. Dessutom håller de extroverta igång fler relationer utanför arbetsplatsen, även under pandemin, och blir därmed mindre isolerade.

– Att prata med vänner och leta lösningar tillsammans är sådant som triggar igång extroverta. För introverta är det tvärtom. De kan ha svårare att ta kontakt med chefen och kollegerna på distans. De har i större utsträckning svårare att hitta den där extra positivt laddade energin och gnistan.

Petri Kajonius menar att extroverta troligtvis är mer motiverade under pandemin än annars, åtminstone initialt.

– Extroverta personer har generellt en lite positivare inställning, och en utmanande situation får dem att frodas. Om man så skulle skicka ut folk i öknen, skulle de extroverta trivas bättre än de introverta. Extroverta kommer alltid att ha ett överläge där.

Det låter ju lite orättvist. Finns det något man själv kan göra för att bli mer extrovert?

– Njae, extroversion är ett grund-temperament, och variationen, det vill säga var på skalan man hamnar, är till hälften genetiskt styrd. Jag är själv introvert och visst kan man öva upp olika beteenden, men det är svårt att bända sig loss från sin grundpersonlighet. Det är ganska coolt att person-ligheten sitter så starkt i oss. Livet lurar oss inte att bli nya personer. Man känner ju igen sina vänner från decennium till decennium …

Han säger att vi alla befinner oss på en skala mellan 0 och 100 procent för de fem grunddragen, enligt en normalfördelningskurva, där de allra flesta ligger mellan 40 och 60. Att känna till var på skalan man själv ligger är till stor hjälp, både för en själv och omgivningen.

– Man bör försöka välja situationer som passar ens grundpersonlighet, där man är gladast och trivs bäst. Det är också då man presterar bäst i arbetet.

Petri Kajonius menar att chefer bör behandla olika individer olika, efter deras förmågor och personlighetsdrag, och inte överskatta betydelsen av till exempel stormöten och grupparbeten.

– Det som spelar allra störst roll för hur man upplever en situation, pandemi eller inte, är personligheten, exempelvis om man är extrovert eller introvert. För introverta personer kan det kännas som psykisk misshandel att tvingas in i situationer de inte trivs med. Det vore bättre med lite mer individanpassning i arbetslivet. Det gör man ju för barn, som varför inte även för vuxna?

Även personlighetsdraget öppenhet var starkt kopplat till hur väl man trivdes med hemarbete förra våren.

– Samtidigt hänger dessa personlighets-drag ihop något, då de som är extroverta och också ofta är lite mer öppna.

Övriga personlighetsdrag i femfaktormodellen hade ytterst liten effekt på hur nöjd man var med distansarbetet.

5 x grunddrag
Femfaktor­teorin utgår från att människor har tydliga drag som varken beror på kultur
eller sit­uation:
1. Extroversion
2. Neuroticism
3. Välvillighet
4. Samvetsgrannhet
5. Öppenhet

Vill du veta mer?
Rapporten Hemarbete: Flexibelt arbete är det nya normala kan laddas ner på hrforeningen.se