Därför ska du gosa med en hund

Text:

Bild: Victor Grabarczyk, unsplash

Har du en oxytocinbomb hemma? En hund alltså. Då är det bara att gratulera. Bland annat bättrar hunden på våra empatiska förmågor, ökar vår koncentration, minskar stress och ökar vår tillit till andra. Troligtvis för att den påverkar vårt oxytocinsystem. Neuropeptidhormonet oxytocin ökar välmående och lugn, dämpar oro och smärta.

Det har också positiva effekter på sociala relationer. Denna likhet i effekt talar för att hunden ger upphov till hälsoeffekter hos människan genom att höja oxytocinet. Det skriver Kerstin Uvnäs Moberg i sin bok Hundstund (Natur & Kultur), som hon skrivit med anledning av det ökade hundintresset under pandemin. Hon är läkare och forskare, och en av de första att forska om just oxytocin.

Hormon

Hormon är kemiska ämnen som har specifik inverkan på ett eller flera organs funktioner. Varje hormon har en speciell uppgift och påverkar endast de celler de är avsedda att påverka. De olika hormonerna bildas i körtlar eller i särskilda celler. Därefter transporteras de med hjälp av blodet till olika organ där de behövs.

Neuropeptid

Oxytocin är ett peptidhormon. En peptid är en molekyl som består av en kedja av aminosyror som sitter ihop med peptidbindningar till en kort kedja. Peptider med funktion i nervsystemet kallas neuropeptider, oxytocin är ett sådant.

Hypofys

Neurohypofysen utsöndrar hormonen oxytocin och vasopressin. Hypofysen är en struktur i hjärnan som tillsammans med hypotalamus kontrollerar det endokrina systemet, det vill säga kroppens samlade hormonproducerande organ.