Hur röstar du i höst?

Text:

Bild: Stefan Tell

Varför kommer du att stoppa en viss röstsedel i kuvertet i höst? Beror det på din uppväxt, ditt yrke eller var du bor? Allt spelar förmodligen in, men det finns ytterligare en sak: dina gener. Allt mer forskning tyder nämligen på att våra gener påverkar var vi står politiskt. 

Sammanslagningar av många studier (så kallade meta-analyser) visar att i storleksordningen hälften av våra personlighetsdrag beror på gener, resten på miljön. Samma sak gäller vår syn på allt från ekonomi, försvar, religion till brott och straff – knappt hälften är medfött.

Naturen stoppar naturligtvis inte in konservativa, liberala eller socialistiska gener i oss. Naturen stoppar in gener som gör att vi i högre eller lägre utsträckning utvecklar olika personlighetsdrag och dessa drag gör oss mer eller mindre benägna att tilltalas av olika politiska ideologier.

En livsviktig egenskap för människor och djur är att känna äckel. Det har hjälpt oss undvika dålig mat. I dag är matförgiftningar sällan ett hot och i stället något som i värsta fall resulterar i ett par förstörda dagar. Men under nästan hela vår historia var det livsfarligt att ligga utslagen i en magsjukdom utan tillgång till rent vatten.

Hur känsliga vi är för äckel är individuellt och delvis genetiskt bestämt. Intressant nog tenderar människor som har särskilt stark äckelkänslighet att rösta konservativt. När 750 personer svarade på ett frågebatteri visade det sig att de som uttryckte auktoritära åsikter också uppgav att de skulle känna särskilt starkt äckel om någon i omgivningen har illaluktande fötter. Än mer intressant är att åsikter går att manipulera på detta sätt. När försökspersoner har fått beskriva politiska åsikter och befinner sig i ett rum där det luktar avföring uttrycker de mer konservativa åsikter.

Det finns fler genetiska kopplingar än den mellan äckel och konservatism, till exempel att gener som påverkar hur öppen man är för nya intryck också påverkar i vilken utsträckning man har liberala åsikter. Att gener bidrar till att vi ser på världen genom olika linser innebär att en politisk åskådning som känns självklar för en själv inte behöver göra det för andra – av rent biologiska orsaker. En ökad insikt om hur vår medfödda biologi påverkar hur vi ser på vår omvärld borde göra oss lite mer ödmjuka inför varandras politiska åsikter. Något som förmodligen inte skulle skada under ett valår.