”Trots handlar inte om illvilja”

Text:

Bild: Stefan Tell

I boken De kallar det trots ‒ om att vägleda små barn genom utveckling och uppror (Bonnier fakta) skriver barnpsykologerna Clara Linnros och Malin Bergström om just det vi kallar för trotsålder, alltså utvecklingen under tiden 1,5‒ 4 år. Men benämningen trots är vilseledande eftersom det låter som någon som bråkar för bråkandets skull, menar Clara Linnros som är psykolog och psykoterapeut:

‒ Det som kallas trots handlar inte om illvilja, utan om utveckling. Barnen utmanar och provar sig fram. De tränar både fysiska förmågor, känslohantering och impulskontroll i denna ålder, säger hon.

Clara Linnros poängterar att även om alla barn går igenom denna utveckling är de alla olika, med olika temperament och olika förutsättningar som gör perioden mer eller mindre tydlig – och påfrestande.

‒ Olika föräldrar tycker också att olika saker är jobbigt. 

 I boken finns, förutom beskrivningar av vad denna period innebär för barnet, handfasta råd på vad man som förälder kan tänka på i situationer som ofta blir problematiska, exempelvis övergångar.

‒ Vi vill hjälpa föräldrar att se det långsiktiga perspektivet. Det gör inget att barnet ibland blir ledset eller argt, det är en naturlig del av utvecklingen. Det viktiga är att försöka hjälpa dem att lugna sig när det går och att vara lyhörd och nyfiken på sitt barn ‒ och ha en förståelse för att barnet förändras. Samtidigt måste man känna att det finns fina stunder när man har det kärleksfullt och bra tillsammans. Det är när dessa stunder försvinner och det känns jobbigt jämt som man behöver fundera över sin situation och kanske ta hjälp utifrån, säger Clara Linnros.

Hon vill påminna föräldrar med barn i trotsåldern om att försöka undvika att ställa orimligt höga krav på sig själva och att utöva acceptans – av sin situation och av att det ibland blir rörigt under dessa år.

Acceptans

Är ett av ledorden i trotsåldern, menar barnpsykologen Clara Linnros.