Sätt fler rättvisefrågor på agendan!

Text:

Bild: C Sturmark/Fri Tanke

I sin nya bok Rättvisa (Fri tanke, 2022), går Bengt Brülde, som är professor i filosofi, igenom vad han anser vara de mest angelägna rättvisefrågorna. I åtta kapitel täcker han in såväl frågor om medborgerlig rättvisa och rättvisa mellan åldersgrupper som den globala rättvisan, världsfattigdomen och migrationen. 

— Den politiska diskussionen har för snävt fokus när det gäller rättvisefrågorna. När en står på agendan glöms de andra bort. Jag vill att alla ska finnas på agendan samtidigt.

Bengt Brülde hoppas kunna ge läsaren en större helhetsförståelse för rättvisefrågorna och för att de alla hänger ihop, från det lokala till det globala och generationsöverskridande.

Vem är idealläsaren?

— Den som är intresserad av politiska frågor i allmänhet, och rättvise-frågor i synnerhet.

Att samhället är någorlunda rättvist är en förutsättning för att medborgarna ska kunna leva goda och meningsfulla liv, säger Bengt Brülde. Han påpekar också att kampen för ökad rättvisa och arbetet för ett rättvisare samhälle, är en meningsskapande strävan i sig – i synnerhet när vi gör det tillsammans med andra.

Vilken av rättvisefrågorna tycker du är viktigast?

— Personligen ömmar jag mycket för den globala rättvisan. Jag vill inte negligera frågor om exempelvis hur ojämlikt vårt svenska samhälle har blivit, men trots allt så tycker jag att det är en ännu viktigare fråga att människor fortfarande lever i extrem fattigdom och under förtryck, globalt sett.