Farlig doft

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Människans luktorgan upptar cirka en tjugondel av hjärnan. Receptorceller i bakre delen av näshålan skickar impulser via luktnerven till den så kallade luktbulben. Denna förmedlar i sin tur information till andra delar av hjärnan. Forskare vid Karolinska institutet visar i en ny studie att hjärnan reagerar extra snabbt på farliga och obehagliga lukter. I studien försågs 19 deltagare med EEG-elektroder direkt över ögonbrynen och på skalpen. Dessa registrerade signaler från luktbulben till motorcortex som kontrollerar rörelse. Forskarna kunde konstatera att när testdeltagarna inandades en lukt som upplevdes som farlig, skedde detta snabbare än om lukten inte tolkades som farlig. Den snabba signalen från luktbulben ledde till att personen omedvetet lutade sig bort från luktkällan. Responsen skedde automatiskt och var alltså inte viljestyrd. Forskarna menar att denna förmåga har hjälpt människan i alla tider att överleva hot och faror från farliga ämnen.