Vanligt blodprov för alzheimer

blodtest alzheimer

Text:

Bild: Istockphoto

I slutet av 2022 publicerades en studie i Nature Medicine som visar att de bästa så kallade blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer har hittats. Bakom studien finns bland andra svenska forskare från Göteborgs universitet och upptäckten innebär att man genom ett vanligt blodprov kan visa på Alzheimers sjukdom – både innan symtom har märkts och efter att sjukdomen har visat sig.

I studien gjordes upprepade blodtester hos 242 deltagare i upp till sex år, tillsammans med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar. Testerna visade att en blodbiomarkör, p-tau217, kan kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer, som innebär nedsatt kognitiv förmåga och förlust av hjärnvävnad. P-tau217 kunde alltså även visa på förändringar i ett mycket tidigt skede av sjukdomsprocessen.

Förutom att bidra till tidigare upptäckt av begynnande alzheimer tror forskarna att markörerna också kommer att kunna användas för att ge rätt typ av behandling genom att övervaka hur enskilda patienter svarar på behandlingar.