Svensk forskning för att hantera ilska

Framgångsrik behandling av ilska på bara en månad.

Text:

Bild: Istockphoto

När svenska forskare letade efter försökspersoner med svårkontrollerad ilska till en studie var söktrycket så stort att de fick stänga anmälan efter ett par veckor.

234 personer valdes ut till studien därför att de hade problem med så kallad maladaptiv ilska, som gör att man agerar på ett sätt som inte står i proportion till det man upplever eller till den situation man befinner sig i.

Forskarlaget i sin tur bestod av forskare från Örebro universitet och Karolinska institutet och det de tittat på är hur väl internetbaserad känsloreglerande behandling fungerar vid ilska. Resultaten visar att behandlingen fungerade mycket bra. Redan efter en månad kunde de arga försökspersonerna hantera sin vrede bättre.
Först fick deltagarna lära sig mer om ilska och andra känslor, samt tekniker för att hantera dessa. Därefter delades försökspersonerna in i tre grupper som fick testa tre olika behandlingssätt: en grupp fick emotionell medvetenhetsträning (träning i att uppmärksamma känslorna utan att agera på dem), en grupp fick träning i kognitiv omvärdering, (att tolka och omtolka situationer, för att inse att det som hände inte alltid var så hotfullt som det kändes). Den sista gruppen fick en mixad behandling med bitar ur de två andra gruppernas material. Det var i denna grupp som det gjordes störst framsteg.

Forskarna menar att den mixade behandlingen var väldigt kraftfull i relation till de två övriga. De påpekar också att eftersom deltagarna lärde sig det mesta på egen hand, så var tidsåtgången för den terapeut som fanns tillgänglig liten – bara runt elva minuter per deltagare och vecka.