Så känns psykos i kroppen

Text: Karin Skagerberg

Bild: Istockphoto

Var i kroppen känns det när man hallucinerar? Svaret är givetvis individuellt, men för första gången har brittiska forskare nu samlat in vittnesmål från människor med psykoser – medan de hallucinerar.

I en ny studie publicerad i The Lancet’s EClinicalMedicine har forskare beskrivit data insamlad från 12 personer med psykoser.

Med hjälp av en ny metod, MUSE-maps (multimodal unusual sensory experience), fick de kartlägga sina psykoser, medan dessa pågick, genom att bland annat rita var i kroppen upplevelsen var starkast.

Deltagarna fick markera var och hur hallucinationerna tog sig uttryck i kroppen samt beskriva vilka känslor de hade. De vanligaste var förvirring, rädsla och frustration. Personerna fick under en veckas tid iaktta sina egna hallucinationer och producerade totalt 42 MUSE-maps.

I kartläggningen kunde forskarna se att hallucinationerna verkade dyka upp på samma ställen i kroppen, men dessa ställen varierade mellan deltagarna.

Ofta kom den kroppsliga upplevelsen ihop med obehagskänslor och var också kopplad till smärta, spänningar eller värme på det ställe i kroppen där upplevelsen var starkast.

De flesta av deltagarna tyckte att det hjälpt dem att få dela sina upplevelser, som de ofta sa var svåra att beskriva med bara ord.