Metafor ger skärpa

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Vill du fånga någons uppmärksamhet? Använd en vardaglig metafor, som att ana ugglor i mossen! Forskare från Princeton university har tittat på hur mycket och snabbt människors pupiller vidgas – vilket de menar indikerar skärpt uppmärksamhet – när de lyssnade på berättelser. När försökspersonerna hörde metaforiska uttryck skärptes deras uppmärksamhet mer än när de lyssnade på samma berättelse utan metaforerna.