Män blir ledsnare

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

När förhållanden tar slut upplever män mer smärta än kvinnor. I alla fall verkade det vara så bland de 184 000 personer som delade sina relationsproblem på olika anonyma internetforum. Där pratade männen mer om den känslomässiga smärtan när relationer tagit slut, än vad kvinnorna gjorde. Psykologiforskarna som undersökt fenomenet har också tittat på de vanligaste relationsproblemen som vädras på forumen och konstaterat att kommunikationsproblem tar första-platsen, tätt följt av tillitsproblem. Deras studie har publicerats i Journal of social and personal relationships.