Hetsintag av tv

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Vi ser allt fler tv-serier – och vi ser dem gärna i ett svep. År 2013 lanserade Netflix serien House of cards genom att släppa en hel säsong direkt. Samtidigt började det talas om binge-watching. Det negativa begreppet skapades i anknytning till det redan etablerade binge-eating, hetsätande. Men en ny studie, publicerad i Media, culture & society, visar att det finns minst tre positiva faktorer med hetstittandet: det handlar ofta om högkvalitativa serier; det kan oftast kontrolleras av tittarna själva – och det är roligt.