Gymnasiet spelar roll hela livet

Text:

Bild: Istockphoto

I en studie av 2,200 vuxna som gått i high school i USA på 1960-talet visar att de som gått i bättre skolor också hade bättre kognitiv funktion – 60 år senare. Bakom studien står neuropsykologer från Columbia university som tittat på enkätdata från det så kallade Project Talent. De har undersökt samband mellan sex faktorer kopplade till utbildningskvalitet och resultat på olika typer av kognitiva test, 60 år senare.

Det tydligaste sambandet visade sig vara att bra och högutbildade lärare i high school var kopplat till bättre kognition senare i livet. Forskarna menar att bra lärare i high school är intellektuellt stimulerande och kan bidra till att man fortsätter studera och därmed får ökad livskvalitet – vilket i sin tur är kopplat till bättre kognition.

Inga skillnader syntes mellan vita och svarta i studien men forskarna påpekar att resultaten är ett av många skäl till att bekämpa den stora ojämlikheten som finns i USA, där afroamerikaner i större utsträckning går i high schools av sämre kvalitet.