Ett genetiskt lotteri

Text: Karin Skagerberg

Bild: Istockphoto

Det märks att ämnet i psykologiforskaren Kathryn Paige Hardens bok The genetic lottery är ganska laddat. Bokens undertitel är Why DNA matters for social equality, och det är tydligt att beteendegenetikern Kathryn Paige Harden inledningsvis vill, och känner sig behöva, markera avstånd från tidigare forskning på ämnet som bland annat kopplats ihop med rashygien och påstått arvsmässiga skillnader för att rättfärdiga orättvisor.

Efterföljande genomgång av hur genome-wide association studies, GWAS, fungerar och kan analysera genetiska markörer för att hitta variationer kopplade till sjukdomar – eller till exempel akademisk framgång – är mycket intressant. Kathryn Paige Harden menar att vårt genetiska arv kan förklara mycket mer av en människas hälsa, framgång och livskvalitet än vad vi kanske tror.

Vi valde ju inte våra föräldrar, skriver hon – men såväl våra gener som vår uppväxtmiljö har vi fått av dem.

Det hela är ett lotteri – men just därför bör kunskapen om hur mycket våra gener formar våra förmågor användas som argument för social rättvisa och jämlikhet, menar hon.