Dricker någon för mycket? Psykologens bästa tips för förändring.

Text: Ola Siljeholm

Bild: Simon Bailly

Under ledigheter brukar vi dricka mer alkohol än annars och julhelgerna med tillhörande alkoholtraditioner är inget undantag. Många har därmed färska upplevelser av hur en närståendes drickande kan skapa oro, irritation, sorg eller ilska – och grubblar kanske på vad som finns att göra. Många som lever nära en person med alkoholproblem vill förändra situationen för den andre. Kanske har du en partner, ett vuxet barn eller en nära vän som verkar ha problem med alkoholen.

I Sverige uppskattas en miljon vuxna svenskar befinna sig i zonen för det vi kallar för riskbruk, till skadligt bruk till olika grader av alkoholberoende. Det är viktigt att veta att de allra flesta med någon form av alkoholproblem ser ut som vem som helst med jobb, bostad och familj. Bilden av den slitna ”alkoholisten” med obotlig kontrollförlust stämmer alltså inte in på majoriteten av alla med alkoholproblem.

Det finns många olika sätt att ha problem med alkohol och om du upplever att din närståendes drickande påverkar dig och er relation så har du sannolikt rätt. Kom ihåg att det aldrig är ditt ansvar att försöka förändra den andres drickande! Förändringen kan bara genomföras av den som själv har problem och är helt och hållet den personens ansvar. Men det kan finnas saker du kan tänka på och som kan hjälpa dig och kanske även den person du lever nära. Nedan följer fem tips på vad du som anhörig kan tänka på om du upplever dig påverkad av en nära persons drickande.


1. Våga lyfta frågan.
Det är bra att veta att de flesta som bestämmer sig för att förändra sina alkoholvanor anger att anhörigas oro och relationen till dem är den främsta anledningen. Som anhöriga drar vi oss för att lyfta frågan av rädsla för dålig stämning eller att trampa den andre på tårna, men forskning och erfarenhet visar att vi kan vinna mycket på att föra saken på tal.

Ska du ha ett samtal med din närstående finns det några saker du bör tänka på: Hitta en lugn tidpunkt och en plats där båda känner sig trygga. Och är nyktra. Ett samtal om alkohol när båda dricker öl blir tyvärr lätt motsägelsefullt, så hitta en neutral plats för ett samtal i lugn och ro. Försök beskriva så konkret som möjligt vad som väckt oron och hänvisa gärna till specifika händelser. Det är viktigt att se det här samtalet som jämbördigt och låta den andre komma till tals. Du bör vara beredd på att din närstående inte vill prata om saken, att hen försöker skämta bort det eller blir arg. Då är det bästa att släppa ämnet och prata om annat. Kanske har du ändå sått ett frö som gör att hen är redo att prata en annan gång.

2. Använd jag-budskap.
Om du vill samtala om frågan är ett råd att inleda dina meningar med ”jag” i stället för ”du”. Ordet ”du” känns ofta anklagande och gör att vi går i försvarsställning. ”Jag blir lite orolig när …” kan på så vis vara ett bra sätt att inleda en mening. Du kan också uttrycka en osäkerhet. ”Jag är kanske helt ute och cyklar, men …” kan vara en formulering som minskar risken för motstånd. Det är lätt att känna igen att vi kan bli defensivt inställda om vi blir anklagade för något, särskilt sådant som vi själva skäms för. Försök därför att undvika uttryck som ”Du är ju alkoholist” eller ”Men det måste du väl kunna förstå?”. Du har all rätt att vara upprörd men den typen av formuleringar leder sällan till konstruktiva samtal.

3. Uppmuntra positiva aktiviteter.
Inom kbt-världen pratar vi om att uppmuntran är bästa sättet till beteendeförändring. Det finns en del sanning i det gamla talesättet att ”vi fångar fler flugor med honung än med ättika”. Så börja med att se om det går att sätta på dig dina mest positiva glasögon och leta efter sådant din närstående gör bra eller är sådant du skulle vilja se mer av. Beröm hen efter träningspasset och säg att hen ser fräsch ut, eller gå på bio i stället för på krogen med din kompis som dricker för mycket. Om du vet att din närstående gillar vissa aktiviteter som inte innefattar alkohol kan det också vara en bra idé att planera in sådana på ett sätt som försvårar alkoholintag, till exempel en utflykt tidigt en lördag som gör att hen inte kan dricka på fredagen.

4. Ta hand om dig själv och eventuella barn.
Detta tips gäller kanske främst dig som bor ihop med den som dricker, antingen det är en partner eller ett (ungt) vuxet barn. Det kan handla om att ge dig själv egentid, träna, träffa vänner eller något annat som ger dig energi. Dels så bryter du då mönster, om du upplever att livet har börjat begränsas på grund av din närståendes drickande, dels kan du genom att ta hand om dig själv fungera som förebild. Kanske gör din förändring att den andre också får lust att göra något nytt?
 Genom att ge dig själv och eventuella barn mer tid och utrymme kan du också få lite distans till den andres drickande. Ett konkret tips till dig med barn är att försöka hitta 15 minuter dagligen där du umgås med barnen på ett kravfritt sätt. Forskning har visat att det gör under för relationen både nu och på längre sikt.

5. Sök stöd för egen del.
Det är påfrestande att leva nära någon som dricker för mycket och internationella studier visar att närstående till någon med alkoholproblem mår sämre än ”normalbefolkningen”. Psykologiska faktorer som stress, oro och nedstämdhet ökar, men anhöriga söker också mer vård för till exempel ryggsmärta. Om du upplever att din närståendes drickande går ut över dig så kan det alltså vara bra att leta efter stöd för egen del. Googla ”anhörigstöd alkoholproblem” och se om något alternativ kan passa för dig. I en del fall finns det inget du kan göra för att påverka den andres drickande och då kan en stödkontakt kanske hjälpa dig att hitta dig själv igen och landa i att du gjort vad du kunnat för den du älskar.
 I en studie vi just genomfört sa många deltagare att deras närstående tyckte att de överdrivit hur allvarligt problemet var och de närstående tvivlade ofta själva på om de var i behov av stöd, eller hade missbedömt situationen. Men i studien blev det tydligt för dem att de levde under påfrestande förhållanden vilket bekräftade deras upplevelse och gav dem ökad tro på sig själva. Så slutligen: om du upplever att din närståendes drickande påverkar dig och er relation så har du antagligen rätt.


Ola Siljeholm är psykolog och doktorand. Han forskar om stöd för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem.