Barndomstrauma sätter spår i kroppen

Text:

Bild: Istockphoto

Risken för att bli överviktig, få kronisk smärta, migrän och psykiatriska diagnoser ökar ju fler traumatiska händelser man varit med om i barndomen. I alla fall verkar det vara så bland amerikaner, visar en ny studie. Forskare från University of Nevada lät 16 000 amerikaner svara på frågor om sin uppväxtmiljö, inklusive frågor om fysiska och psykiska övergrepp, försummelser och drogmissbruk i hemmet. Forskarna tittade även på data över personernas psykiska och fysiska hälsa i vuxen ålder.

Resultaten visar på samband mellan barndomstrauman och en del somatiska besvär i vuxen ålder, men tydligast var sambandet mellan trauman och psykiska besvär – som ptsd, bipolär sjukdom, ångestproblematik och depression.

Kvinnor och personer med afroamerikansk eller latinamerikansk etnicitet rapporterade fler traumatiska upplevelser i barndomen. För personer som vuxit upp i socialt utsatta områden var förekomsten av trauman också större.