En lättnad att få diagnos

Text:

Bild: Eric Masur, Unsplash

För att öka kunskapen och medvetenheten om äldre och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, startade Riksförbundet Attention i augusti 2020 projektet Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd. Den första rapporten, Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos. Röster om att åldras med NPF, har nu kommit. 

Totalt bygger rapporten på 420 enkätsvar från personer över 50 år, varav de flesta har angivit att de har en diagnos för adhd/add eller autismspektrumtillstånd. En majoritet av de svarande i enkäten uppger att de fått diagnosen sent i livet: 35 procent var mellan 30 och 49 år gamla, 37 procent mellan 50 och 59 år gamla.

De allra flesta (62 procent) uppger att de själva tagit initiativ till utredningen som låg till grund för diagnosen.

Gemensamt för nästan alla svarande var att de tyckte det var mycket betydelsefullt att få en diagnos. Många av deltagarna beskrev en lättnad och befrielse från skuld och skam. 60 procent av de som deltog angav också att de hade fått en större förståelse för sig själva efter diagnosen.