Efterlyst: Samhällsterapeuten

Text:

Att president Trump förlorat det amerikanska valet betyder inte att en växande misstro mellan polariserade grupper försvinner. Inom socialpsykologin i USA växer en rörelse som vill att skrået kliver fram och hjälper till att lappa ihop det trasiga samhället. 

En grundtes är att polarisering drivs av hjälplöshet, oro och rädsla – känslor som psykologer kan förstå och kan påverka.
– Det växer en gräsrotsrörelse som vill få människor från olika läger att mötas och komma närmare varandra igen, säger Kirk Schneider, nyligen nominerad till ordförande i American Psychologist Association.

Det Kirk Schneider beskriver verkar vara ett slags psykologaktivism. Han är själv en av de ledande personerna. Redan 2013 skrev han den uppmärksammade boken The polarized mind: Why it’s killing us and what we can do about it.

Sedan dess har han utvecklat metoder som kan hjälpa att överbrygga skillnader mellan människor med extremt olika uppfattningar. Han gav nyligen ut handboken The depolarization of America: A guidebook for social healing.
– Vi för samman människor från mycket olika bakgrunder, kulturellt, religiöst, politiskt eller ekonomiskt. De möts som människor, inte som ideologiska motståndare, säger Kirk Schneider.
– Det som lätt kan bli verbal pajkastning, till och med verbalt eller fysiskt våld, blir ett strukturerat och ibland innerligt samtal. Man lär sig mer om varandra som människor än som ideologiska motståndare.

Kirk Schneider omsätter sina dialogmetoder i praktiken som moderator i Braver Angels, en frivilligrörelse som vuxit till över 10 000 medlemmar på tre år. Braver Angels driver ett program som för samman människor som står så långt ifrån varandra politiskt att de inte talar med varandra längre.

Utvärderingar efter möten med totalt 1 800 deltagare visar att cirka 79 procent svarade att de bättre förstår ”upplevelser, känslor och övertygelser hos dem på andra sidan”. Cirka 75 procent kände sig mindre arga och mindre främmande för den andre. 80 procent upplevde att de var mer kapabla att föra konstruktiva samtal med oliktänkande.

Kirk Schneider har skrivit böcker som The Polarized mind: Why it’s killing us and what we can do about it och The depolarization of America: A Guidebook for social healing.

Kirk Schneider menar att psykologer kan göra skillnad om de tar ett större samhällsansvar. Samhället blir bättre och människor mår bättre. Han driver frågan inom American Psychologist Association (APA), med över 120 000 medlemmar.

Läget verkar allvarligt. ”Amerika är en nation i trauma. Vi upplever rekordhög stress som ett resultat av pandemin, ekonomisk osäkerhet och oro för orättvisa mellan raser”, skrev APA i ett utlåtande precis efter valet i november.
– Jag tror den största utmaningen nu är att nå de människor som står på gränsen till den mest extrema polariseringen. Det gäller att försöka hålla ihop människor i mitten, säger Kirk Schneider.

Det har knappast undgått någon här i Sverige vilken krutdurk det amerikanska samhället har blivit. Människor lever i parallella världar som blir allt mer extrema. En ny medielogik, som drar in människor i så kallade filterbubblor eller ekokammare, verkar öka gapet mellan olika grupper.

I flera länder i Europa, kanske främst i Polen och Ungern, pågår en liknande utveckling. Ett annat exempel är Storbritannien, som är splittrat och leds av en populistisk premiärminister.

Men hur är läget i Sverige? Det finns till exempel undersökningar som visar en politisk polarisering, där ytterpartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vuxit. Mediernas opartiskhet ifrågasätts, populism och extremism växer i sociala och alternativa medier.
– Det finns vad jag vet ingen psykologrörelse i Sverige som försöker skapa bra dialoger om svåra samhällsfrågor som den Kirk Schneider beskriver i USA, säger Fredrik Lindencrona, projektledare för strategi för främjande av psykisk hälsa inom Region Stockholm.
– I Sverige är vi mer individualpsykologiska. Vi letar inom människor istället för att titta på samhället, kan man säga. Det är olyckligt. Psykisk hälsa påverkas ju väldigt mycket samhället och samhällsstrukturerna.

Fredrik Lindencrona lyfter dock fram initiativet ”Psykologer för hållbarhet”, som leds av Paula Richter som en förening inom Psykologförbundet. Seminariet ”Vad kan psykologin göra för klimatet” blev till exempel förbundets mest besökta seminarium i Almedalen 2019.
– Det finns mycket i socialpsykologisk forskning som visar hur grupper kan ändra beteenden och attityder. Idag används de kunskaperna inom organisations- eller marknadsföringspsykologi. Tyvärr inte så ofta för att bidra till ett bättre samhälle, säger Fredrik Lindencrona.
Mats Paulsen, medgrundare till Fikaprojektet, ett initiativ som tar fram metoder för depolarisering. 

Beställ Modern Psykologi här: Prenumerera | Lösnummer