Psykologens 5 bästa tips för att bli mer autentisk

Så kommer du närmare dig själv.

Känner du en osäkerhet kring vem du egentligen är och vad du vill i ditt liv? Saknar du på något sätt kontakt med dig själv? Du är inte ensam. Många i dag verkar sakna sin inre kompass; den sortens sanning om en själv som bottnar i självkännedom och som är viktigare i dagens liberala demokratier än i de hierarkiska samhällen där människans öde bestämdes redan vid födseln. Vi behöver den inre kompassen för att vara självbestämmande och utnyttja den frihet som vi har erövrat de senaste århundradena. Det är kanske därför autenticitet har blivit ett ideal för många. Men eftersom autenticitet vilar på självkännedom så är ökad autenticitet inte något vi snabbt kan åstadkomma, det finns ingen ”quick fix”, utan är snarare en bildningsprocess. Nedan ges några tips utifrån de senaste 20 årens forskning om autenticitet.

 1. Utforska ett konkret minne av autenticitet.
  Vår livsberättelse innehåller en del svar på frågan om vilka vi är genom vilka handlingar och prioriteringar vi gjort i livet. Minnen av autenticitet är därför en viktig del av berättelsen om hur vi har blivit dem vi är och föreställningar om vem vi kommer att vara i framtiden. Dessa minnen uppstår när våra handlingar, mål eller känslor överensstämmer med bilden av vårt ”sanna själv”. För att bättre lära känna dig själv kan du utforska ett konkret minne av autenticitet. Tänk dig ditt liv som en film där du spelar huvudrollen: Stoppa och spola tillbaka senaste året till en situation där du kände dig autentisk, helt som dig själv, ditt sanna själv. Försök att se en bild och detaljer av situationen, när och var någonstans utspelade det sig? Återupplev händelsen. Ta minst två minuter på dig och blunda helst. Vilken kontext befann du dig i och vilken handling utförde du när du kände dig autentisk? Beskriv minnet för dig själv med några meningar – vad säger händelsen om dig som person? Vilka livsmål följde du i minnet?
 2. Lär känna dina inre mål och värderingar.
  Vilken aktivitet utförde du i minnet i tips 1? Vilken värdering följde du? Kan du planera att utföra den här aktiviteten oftare? Fundera på vilka andra aktiviteter du kan utföra och i vilken kontext för att uppfylla samma värdering. Dessa minnen av autenticitet innehåller ofta aktiviteter som att bete sig genuint mot andra och uttrycka sina sanna känslor och tankar, att känna sig förstådd av andra, att vara trogen sig själv i handling och att motstå yttre påverkan. Vi känner oss mer autentiska när vi lever enligt våra egna så kallade inre värderingar som har att göra med nära vänskap, personlig utveckling eller att hjälpa andra, i jämförelse med när vi följer yttre värderingar såsom popularitet, rikedom eller att bli berömd. När vi följer våra inre värderingar så är själva aktiviteten ofta belönande medan yttre värderingar styr oss genom att vi gör något för att få någonting annat.
 3. Lär dig att fatta autentiska beslut.
  Du kanske tillhör de som har svårt att fatta livsbeslut och skriver listor med för- och nackdelar eller frågar andra om vad de tycker du ska göra i hopp att hitta en riktning. Du kan i stället återigen utforska ett personligt konkret minne när du på eget bevåg fattade ett beslut som du faktiskt var nöjd med och som fick dig att känna dig helt som dig själv. Försök att se en bild och detaljer av situationen, när och var någonstans utspelade det sig, och återupplev händelsen. Beskriv även detta minne med några meningar. Vad säger händelsen om dig som person? Vilka livsmål/värderingar följde du?
 4. Prova autentisk vänskap.
  Även i relationer med andra kan vi följa inre värderingar, genom att lära känna en person bättre eller att utbyta tankar och känslor. Eller så kan vi följa en yttre värdering och exempelvis försöka få någons bekräftelse eller bli populär. Vi väljer då ett beteende som vi tror leder till att vi kommer att bli omtyckta; till exempel ger personen mycket plats eller håller med trots att vi innerst inne tycker annorlunda. Men forskning visar att det är i riktiga vänskapsrelationer som vi känner oss mest autentiska – till och med mer autentiska än i romantiska relationer. Denna uppgradering av vänskap kan bero på en förändring som har skett när det gäller romantiska relationer under de senaste decennierna – romantiska relationer varar under kortare tid än tidigare och känns ganska utbytbara. Kvinnor behöver inte heller en partner av ekonomiska skäl eller för att få barn. Men alla behöver vi vänner. Vänskap är ett viktigt redskap för att lära sig vem man är. Reflektera därför gärna kring vad vänskap betyder för dig och skriv några rader om det. Vilka av dina vänner försöker du behaga? Finns det någon vän som du umgås med för att du gillar personen, blir inspirerad eller känner dig förstådd och vill lära känna hen bättre? Vågar du visa dina drömmar och dina brister för den här personen? Stöttar ni varandra även om ni inte alltid tänker lika? Det är en autentisk vänskap.
 5. Välj upplevelser i stället för saker.
  ”I am what I do, not what I have”, är titeln de amerikanska forskarnas Carter och Gilovich gav till en vetenskaplig artikel i Journal of Personality and Social Psychology. Deras forskning visar att upplevelser, exempelvis resor eller konserter, utgör en viktigare del av ens livshistoria och är starkare knutna till identiteten än materiella ting. För människor som köper upplevelser är högt självförverkligande, stimulans, oberoende och frihet något som värderas högt. De som i stället köper märkeskläder, skor, klockor eller andra statussymboler, värderar snarare ytliga värden som hög status och prestige högst. Studien visar dessutom att när deltagarna fick leka med tanken att radera sina minnen var de mindre villiga att radera minnen av upplevelse än inköpsminnen. I en annan studie om minnen av verklig autenticitet där flera hundra försökspersoner deltog, nämnde ingen inköp av materiella ting, utan de flesta listade vistelse i naturen, konserter, resor eller vandringar som minnen kopplade till autenticitet. Fundera nu slutligen på vilken upplevelse du skulle kunna ge till dig själv för att känna dig mer autentisk.

  Irena Makower är docent i psykologi och psykoterapeut. Hon har skrivit boken Autentisk — om självkännedom, självbestämmande och autentiskt liv (Studentlitteratur, 2023).

Text: Irena Makower

Toppbild: Sam Brewster