Håll barnen i fokus vid separationen. Familjerådgivarnas 5 bästa tips.

Text: Liselotte Mässing & Marika Ekroth

Bild: Simon Bailly

En separation kan vara efterlängtad eller fruktad. Men för de flesta föräldrar och barn är det en händelse som innebär stora förändringar och kan bli en känslomässig berg-och-dalbana. Ungefär vartannat äktenskap slutar i skilsmässa och bland sambopar är separationer ännu vanligare – i dag lever ungefär vart fjärde barn med skilda föräldrar. Att separera från en kärlekspartner och samtidigt behålla föräldrarelationen kan vara utmanande. Många föräldrar upplever maktlöshet och frustration inför samarbetet med sin medförälder. Det är också vanligt att själv må dåligt. Föräldrar känner ofta oro kring sina barn och vill så gärna att det ska bli bra för dem men är osäkra på hur de ska göra. Som familjerådgivare och psykoterapeuter möter vi dessa föräldrar, alla som kämpar med att få till livet efter separationen. Här följer våra fem bästa tips för att sätta barnets behov i fokus när du separerar.

1. Fokusera på att vara medföräldrar.
Om man inte är överens om beslutet att separera eller det föregås av att man sårat varandra kan det skapa svårigheter. Försök att tillsammans eller med hjälp av en familjerådgivare prata ihop er om hur separationen ska gå till för att undvika kaos och dramatik. Den som tar initiativet har ofta ett känslomässigt försprång och vill snabba på separationsprocessen. Detta kan för den som är ovillig eller oförberedd upplevas forcerat och okänsligt med följden att man bromsar. Den ena kan behöva sakta ner medan den andra behöver arbeta på att acceptera och inte hindra processen. Ibland kan känslor av ilska, besvikelse och sorg kring det som hänt i parrelationen skymma sikten för att få igång ett fungerande föräldrasamarbete. För många blir det en strid där bilden av vad som hänt och hur man har haft det i parrelationen går isär, vilket kan vara svårt. Man kan behöva acceptera att det inte är möjligt att bli förstådd av den andra. Sträva därför i stället efter att lägga din energi på att bygga upp ett fungerande föräldrasamarbete för att sätta fokus på barnets behov.

2. Prata med barnet om separationen.
I samband med en separation kan det vara mycket som är svårt för barn att förstå. Då är det bra om vuxna kan minska mängden obesvarade frågor. Om de får veta att ni föräldrar ska separera, och får en kort och enkel förklaring till varför ni inte ska bo ihop längre och vad som kommer att hända i praktiken, blir det lättare för dem att anpassa sig till situationen. Att få överblick och förståelse för vad som händer skapar trygghet. Ge barnen utrymme att reagera och ställa frågor. Låt dem förstå att det är okej att känna som de gör. Det är bra att tala sanning utan att gå in på för mycket detaljer. Lova inget som du inte kan hålla och om du inte har svar på en fråga, säg att du kommer att berätta när du vet mer. Föräldrar är gemensamt ansvariga för beslut om barnen fram tills de är 18 år, men ju äldre barn är desto mer hänsyn bör man dock ta till deras önskemål.

3. Ordna det praktiskt för barnet.
Ett sätt att hålla fokus på barnet i en separation är att se till att dess liv blir smidigt och praktiskt. Har ni föräldrar möjlighet att bo kvar i barnets kända miljö, i bostäder nära varandra, så barnet lätt kan ta sig mellan hemmen, få nära till förskola, skola, kompisar och fritidsaktiviteter är det gynnsamt. Om man måste flytta är det bra att föräldrarna kommer överens om vart. Barn som ska bo växelvis hos båda föräldrarna mår ofta gott av att det finns ett schema som är förutsägbart och stabilt men där man kan vara flexibel utifrån barnets behov. Ju fler förändringar som barn upplever som negativa, desto svårare kommer det att vara att finna sig till rätta. Det kan vara bra att tänka på att det inte blir för många förändringar samtidigt. Det kan till exempel vara svårt för barn att anpassa sig till att en förälder skapar en ny familj med en ny partner i samma veva som föräldrarna separerar.

4. Gör allt ni kan för att hålla sams.
En separation är oftast en omvälvande händelse som barn påverkas av praktiskt och känslomässigt. Forskning visar dock att på längre sikt är en separation något som barn och unga generellt anpassar sig till på ett bra sätt. Det enskilt största hotet mot barns psykiska hälsa i detta sammanhang beror på fientlighet och konflikter mellan föräldrarna. Ibland handlar konflikterna om att man har olika värderingar om vad som är bäst för barnen och hur man ska vara som förälder. Barn kan dock ofta både anpassa sig och ha förståelse för att föräldrar är olika och har olika regler. Det är svårare om föräldrarna talar illa om den andras vanor eller regler. När ni föräldrar behöver ta ett gemensamt beslut om barnet, tänk på att många olika saker kan fungera. Ibland är det inte innehållet i beslutet som är viktigast för barn, utan att föräldrar kan enas och sedan hålla sig till det som bestämts. Sök hjälp via samarbetssamtal om ni föräldrar har konflikter som ni inte kan lösa. Ibland är det nödvändigt att inse att man inte kan nå ett gott samarbete med sin medförälder. Då är det bättre att fokusera på vad man själv kan göra för sitt barn.

5. Låt inte barnet komma i kläm!
När föräldrar har svårt att kommunicera är det inte ovanligt att barnen kommer i kläm på olika sätt. De kan bland annat bli vittnen till bråk eller känna sig som spioner när föräldrar ställer frågor om den andra föräldern – och i värsta fall känner sig barnen skyldiga till bråk som uppkommer på grund av sådant de berättat. Barn kan vidare användas som budbärare där de får framföra påminnelser eller obekväm information, men även ta emot negativa reaktioner som är riktade mot den andra föräldern. De kan också ta ansvar för att bråk mellan föräldrar inte ska trappas upp genom att medla. Alla dessa situationer kan bli svåra för barn. Fundera över om ditt barn kommer i kläm. Finns det i så fall något du och din medförälder kan göra?

Barn anpassar sig oftast bra till en separation om föräldrar samarbetar väl. Fundera över vilka tips som är möjliga att ta hänsyn till i just din situation. Om en förälder brister i sin omsorg på ett allvarligt sätt – om det till exempel förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa – så räcker inte dessa tips. Då behöver barnet skyddas och man kan som förälder behöva söka hjälp.

Marika Ekroth och Liselotte Mässing är socionomer, psykoterapeuter och familjerådgivare. De har skrivit boken Föräldraguide vid separation – med barnet i fokus (Polaris Fakta 2022).