Bättre sent än aldrig

Allt fler separerar på äldre dagar. Men hur ser möjligheterna ut för att träffa en ny kärlek senare i livet?

Många svenskar separerar efter långvariga relationer. Enligt Statistiska centralbyrån separerade 25 619 par under 2020, vilket är 212 fler än föregående år. Sverige är det enda land i västvärlden där det är vanligare att vara frånskild än att vara änka eller änkling, för dem som passerat sin 65-årsdag.

Majoriteten av de äldre som separerar ser framför sig att de ska leva singelliv, odla sitt oberoende. Det gäller framför allt kvinnor som efter sin skilsmässa längtar efter att få sätta sina egna behov främst. Men det finns också många singlar som vill träffa en ny partner, berättar gerontologerna Peter Öberg, professor vid högskolan i Gävle, och Torbjörn Bildtgård, docent vid Stockholms universitet. De har drivit flera projekt och studier som varit inriktade på ”den tredje åldern”, alltså den näst sista perioden i en människas liv, där de undersökt bland annat nya intima relationer och skilsmässor på äldre dagar. De har myntat begreppet tidsparadoxen, som innebär att man å ena sidan har mycket tid över i den tredje åldern, å andra sidan har en begränsad tid kvar i livet.

– Det är en period då vi fortfarande är hyggligt friska, vi har ofta god ekonomi, barnen flyttar hemifrån och vi får mycket mer tid tillsammans, säger Torbjörn Bildtgård.

Detta kan innebära att vi odlar våra relationer, men det kan också innebära att vi glider isär.

– I bästa fall har man en partner som vill dela ens projekt för sista delen av livet när det gäller självförverkligande, i värsta fall har man en partner som hindrar en från det, tillägger han.

Peter Öberg berättar att människor i deras studier ofta lägger orsakerna till sina skilsmässor hos sin partner, att det är dennes fel och brister som varit problemet:

– Det är inte ovanligt att de ger en psykiatrisk diagnos på sin partner – adhd- och autismspektrumet är vanligast. Jag hade nog förväntat mig att man som äldre skulle tillskriva även sig själv en del av problemet i relationen.

– Det är som att det även i dag, precis som tidigare, finns ett behov av att legitimera sin skilsmässa, även om det är mindre skuldbelagt att skilja sig nu än var det var förr, säger Torbjörn Bildtgård.

Han menar att både yngre och äldre separerar av liknande orsaker, men med lång livserfarenhet tillkommer det flera olika aspekter.

– Det är mycket vanligare hos äldre par att man växer ifrån varandra och inte längre delar några stora intressen.Partnern kan också bli sjuk och därmed förändras i sin personlighet, vilket kan vara en anledning att separera. Man kan också hamna i en ålderskris. I dessa lägen är det framför allt män som lämnar sin partner för en yngre kvinna. Genom att göra det känner de att de får sin ungdom åter, förklarar Torbjörn Bildtgård.

Anders Nyman är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta i individual-, par- och familjeterapi. Enligt hans erfarenheter är det vanligare att män skiljer sig för att de träffat någon ny, än att kvinnor gör det. Samtidigt tar kvinnor oftare initiativ till skilsmässor än män.

– Ibland säger man att kvinnor tar initiativ till skilsmässa när de hittar sig själva och män när de hittar någon annan. Jag tycker mig nog se det hos dem som kommer till mig, säger Anders Nyman.

”Ibland säger man att kvinnor tar initiativ till skilsmässa när de hittar sig själva och män när de hittar någon annan. Jag tycker mig nog se det hos dem som kommer till mig”

En sak är i alla fall säker, enligt Peter Öbergs och Torbjörn Bildtgårds studier: väldigt få ångrar sina skilsmässor.

– Det gäller även dem som har blivit dumpade. De flesta anpassar sig och en växande minoritet skapar nya relationer efter en skilsmässa på äldre dagar, säger Peter Öberg.

Egil Linge, även han legitimerad psykolog och psykoterapeut med gedigen erfarenhet av bland annat par- och familjeterapi, lyfter fram något positivt med lång livserfarenhet när det gäller relationsbyggande. Han menar att vi som äldre blir bättre på att välja lämpliga partners.

– Man vet vad man söker och vad man behöver, grundat på sina tidigare erfarenheter. Ofta förstår man sig själv bättre. Man kanske också bryr sig lite mindre om vad andra tycker och blir tydligare med vad man vill. Man blir mer egensinnig, säger Egil Linge.

Även om majoriteten äldre föredrar singelliv efter sin skilsmässa finns det ändå en hel del att vinna på att träffa en ny partner. Känslan av ensamhet minskar och man blir mindre sårbar. Peter Öberg uttrycker det som att partnern står för ett ”multifunktionsstöd” – emotionellt, socialt och ekonomiskt.

Merparten av de äldre som går in i en ny kärleksrelation vill vara särbor, enligt Öberg och Bildtgård. Det handlar om frihet, att få behålla sitt hem, sina vanor och eftersom det många gånger kan finnas både barn och barnbarn med i bilden så blir det också enklare rent praktiskt.

– Framför allt äldre kvinnor föredrar särborelationer; de har mest att vinna på det. De vill inte bli vårdgivare och hushållerska åt någon ny man, säger Peter Öberg.

I allmänhet är män som separerat efter 60 mer intresserade av att skaffa en ny relation än kvinnor. Äldre män är också mer sårbara som singlar än kvinnor på grund av att de i allmänhet har en svagare social förankring både till vänner och till barn, menar Peter Öberg.

”Äldre män är mer sårbara som singlar än kvinnor på grund av att de i allmänhet har en svagare social förankring både till vänner och till barn”

– Så för män är det viktigare att hitta en ny partner för att få ett gott liv än det är för kvinnor. Och män träffar också oftare en ny partner. Det har bland annat med åldersstrukturen att göra. För heterosexuella män ökar utbudet med åren, medan motsatsen gäller för kvinnor. Det är dessutom fortfarande mer socialt accepterat att män träffar en yngre partner.

Hur gör då äldre singlar för att hitta någon ny? Att träffas genom gemensamma vänner är ganska vanligt, men inte självklart. Peter Öbergs och Torbjörn Bildtgårds egna studier, och även andras, visar att en person som skilt sig inte blir inbjuden till sociala träffar eller middagar på samma sätt som tidigare.

– Man kan bli betraktad som ett hot, människor kan vara oroliga för att den där singeln ska ta deras partner ifrån dem, eller så upplevs man bara som lite annorlunda, säger Torbjörn Bildtgård.

Den väg som många äldre i dag använder är framför allt nätdejting, menar han. Att gå ut och dansa för att träffa någon är också vanligt.

Anders Nyman har mött många äldre klienter som har blivit besvikna på nätdejting, som när någon de dejtat, där de trodde det fanns ett ömsesidigt intresse, plötsligt gått upp i rök.

– Jag får ofta en beskrivning av ett besynnerligt sätt att relatera till varandra – tanken att det kanske finns någon bättre om jag bara letar vidare. Det blir ett förytligat umgänge där människor kan göra varandra illa, säger Anders Nyman.

Både han och Egil Linge försöker få äldre singlar som inte lyckas på dejtingapparna att komma ut mer från sina hem, gå på föreläsningar, kurser, hitta vägar för att utöka sitt sociala nätverk. Båda har också bilden av att det är ovanligt att äldre singlar söker tillfälliga sexuella kontakter. Man tycker att attraktion och sex är viktigt, men längtar mest efter en långvarig kärleksrelation. Egil Linge tror att en av de främsta anledningarna till detta är att vi som äldre får ett större behov av andra personers stöd. Det blir farligare att vara själv. Vi blir mer hjälplösa, menar han. Anders Nyman ger en liknande bild:

– Vi vill inte dö ensamma, vi vill ha någon bredvid oss när de fysiska förmågorna börjar tackla av.

Men där finns givetvis också en längtan efter att få känna sig älskad och viktig för någon igen, menar Anders Nyman.

– Ja, 70-åringar har precis samma längtan som 30-åringar; man vill ha kärlek, någon att krama, säger Egil Linge.

En av stötestenarna hos äldre som inte hittar detta är, enligt Egil Linge, att de helt enkelt tror att de inte kommer kunna träffa någon ny partner, att alla redan är upptagna och lyckliga med det de har. Ett annat hinder är att de kan känna osäkerhet inför att visa upp sin åldrade kropp för någon ny man eller kvinna. Det kan också finnas en oro för vad barn och barnbarn ska tycka.

– Det kommer ganska ofta upp i diskussionerna, att barnen kanske inte riktigt vill släppa in en ny person i familjen.

Men det gäller långt ifrån alla. Enligt Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård är svenskar ofta positiva till att deras singelföräldrar träffar en ny partner på äldre dagar. De ser det som att det avlastar dem från ansvar och ibland går de till och med in som dejtingcoacher och hjälper dem med detjingappar och liknande.

Anders Nyman menar att det är stor skillnad på att åldras tillsammans med någon partner, mot att som äldre inleda en ny bekantskap – att vi i dessa lägen blir otryggare och sårbarare, till exempel inför att visa oss nakna, såväl bildligt som bokstavligt.

– Det kan också finnas osäkerhet, skam eller blygsel inför en ny partner för att skylta med hur mycket mediciner man konsumerar, säger han.

Till skillnad från Egil Linge tror han inte att ökad livserfarenhet gör att vi blir bättre på att hitta lämpliga partners.

– Det är svårt att växa ifrån sig själv. Som äldre är det kanske lättare att få syn på sina egna drivkrafter och behov, särskilt om man tar hjälp av en psykolog. Men jag tycker mig se att folk är beredda att göra om samma misstag gång på gång i sina liv. Många drar sig för att möta sig själva.

Egil Linge var med och startade ett behandlingshem i Umeå i mitten av 1990-talet, där de tog emot människor över 65 för olika problem.

– Man har alltid sett den här åldersgruppen som svår att förändra. Men i våra studier visade det sig att de i vår grupp var mer påverkningsbara av psykoterapi än 25-åringar. Så man kan lära gamla hundar att sitta, säger han.

Han tycker att det finns så många myter kring åldrandet i vårt samhälle, till exempel att vi inte kan förändras eller att sexualiteten försvinner. I själva verket är den tredje åldern en fantastisk tid för att träffa en ny partner, tycker han, och berättar om tre kvinnliga klienter som var runt 70 och hade hittat nya kärlekar.

– De hade aldrig varit med om bättre relationer tidigare. Det berodde bland annat på att de för första gången i sina liv hade tillräckligt med tid att ägna sig åt sina relationer.

Gertrud linde, 72
”Män i min ålder verkar sitta hemma och se på tv”

Gertrud Linde separerade 2013, från den man hon levt med i halva sitt liv. Dessförinnan föreslog hon familjeterapi, men det slutade med att hon gick i terapi själv.
Hon har efter detta haft svårt att blicka framåt och har behövt ta hand om sin sorg. Där har dock funnits ett par kortare relationer som hon valt att avsluta.
Som singel blir hon inte lika ofta inbjuden till sociala sammankomster, så kontaktytorna har minskat, även om hon är en aktiv person.
— Män i min ålder tycks sitta hemma och se på tv.
Nätdejting lockar henne inte.
— Jag tycker det känns som en jobbansökan, att sälja in sig.
Attraktion är viktigt för henne. Likaså att hitta en man som hon kan ha givande samtal med.
— Jag vill ha en förtrolig och nära relation, där vi båda vet vilka vi är och vad vi vill med varandra. Jag vill också ha mycket aktivitet i livet, som att resa, vandra, dansa, läsa högt för varandra, att tillsammans kunna sätta guldkant på vardagen.
Foto: Jonas Malmström
Torbjörn Alström, 63
”Jag längtar efter att uppleva saker tillsammans”

När barnen lämnade hemmet upptäckte Torbjörn Alström och hans partner att de inte längre hade så mycket gemensamt. Efter drygt 20 år tillsammans och en del familjeterapi tog han för nio år sedan initiativ till att separera. Sedan dess har han haft några kortare förhållanden.
— Jag har kanske inte varit redo för någon mer bestående relation.
Det är han nu. I perioder har han provat nätdejting, men tycker det är svårt eftersom folk inte ger varandra tid innan de letar vidare.
I framtiden önskar han sig ett särboförhållande.
— Jag saknar någon att längta efter och få uppleva saker tillsammans med.
Grunden i en kärleksrelation tycker han är att känna attraktion, ”både sexuellt och emotionellt”. Tillit, ärlighet, jämlikhet och nyfikenhet på varandra värdesätter han också.
— Man måste inte ha samma intressen men det behöver finnas vissa saker som man kan dela. Och att man samtidigt kan föra in något nytt i varandras liv.

Foto: Emelie Asplund
Irene Österberg, 70
”Jag vågar inte dejta på riktigt”

Precis när Irene Österberg skulle fylla 60 träffade hon en man, efter att ha varit singel under längre perioder i livet. Passionen mellan dem falnade så småningom och efter åtta år separerade de.
– Vi var väldigt olika. Han var oerhört introvert och jag är mer extrovert av mig.
I dag vill hon hitta en man som är påhittig, empatisk och samhällsintresserad. Helst vill hon ha ett särboförhållande.
— Jag är van att ha det på mitt sätt.
Hon har provat nätdejting men ”svajpar bara förbi”.
— Jag väljer bort män hela tiden. Jag vet egentligen inte vad jag vill; jag vågar inte dejta på riktigt, ta risken.
Ganska nyligen blev hon matchad med en man som hon tyckte var intressant. Men efter några dejter valde hon att backa.
— Jag upptäckte att han verkade rätt nöjd med det singelliv han hade.
Framöver tänker hon gå ut på ställen där det finns jämnåriga, som jazz- och bluesklubben Stampen.
— Även om jag är 70 tänker jag ge mig ut i vimlet och hoppas på att möta ”den rätte”.

Foto Jonas Malmström

Text:

Toppbild: Emelie Asplund