Unga vet inte hur de får hjälp

Text:

Bild: Sammy Williams

Unga som mår psykiskt dåligt tycker att det är svårt att veta vart de ska vända sig för att få hjälp. De upplever systemet som svårnavigerat och är ofta rädda för att inte få hjälp om de inte ”mår tillräckligt dåligt”.

Detta mönster har psykiatrisjuksköterskan Katrin Häggström Westberg sett när hon undersökt livskvalitet och psykisk hälsa hos ungdomar. Hennes avhandling består av tre delstudier, där sammanlagt 1 500 ungdomar i åldrarna 11–23 år har ingått.

Katrin Häggström Westberg har i sin forskning vid Högskolan i Halmstad fokuserat på hur de som upplever sig må psykiskt dåligt söker hjälp. Hon konstaterar bland annat att ungdomar ofta känner sig både maktlösa och osäkra i processen. Det är inte ovanligt att de försöker få stöd och hjälp i flera år utan att fångas upp.

– Risken när de ”driver runt” i sitt hjälpsökande på detta sätt är att fler utvecklar psykisk sjukdom. Ska vi kunna förebygga problem så att de inte utvecklas till allvarlig psykisk sjukdom, behöver vi stödja ungdomarna tidigt. De ska kunna be om hjälp utan att vara rädda för att bli avvisade. De måste också kunna få stöd utan att behöva vända sig till flera olika mottagningar, säger Katrin Häggström Westberg.

Förutom att underlätta och förenkla hjälpsökandeprocessen, menar hon att en annan möjlig åtgärd är att sätta psykisk hälsa på skolschemat för att lära ungdomar mer om vad de själva kan göra och var och hur de kan söka hjälp.