Nytt nummer: Adoption ska vara en gåva

Text:

Tänk dig att du plötsligt förstår att du levt i en livslögn om att vara oönskad – när sanningen är den motsatta. Det är en av de erfarenheter som vi skildrar i vårt stora reportage om adoptioner i det nya numret av Modern Psykologi.

Utöver de rättsskandaler som uppenbarat sig kring en del adoptioner, så skildrar vi de övriga psykologiska utmaningar som finns i att vara adopterad. Betyder det att adoptioner är av ondo? Där är svaret nej, men det står klart att det är en process som behöver bli mycket mer rättssäker.

Att adoptera ska vara att ge barn en trygg uppväxt och vuxna möjligheten att bli föräldrar, så som jag har sett hos dem omkring mig som är adopterade eller har adopterat. Men jag ser också hur de berörs av de fakta som uppdagats kring vissa adoptioner. Låt adoptioner bli rättssäkra och vara den gåva som det ska vara, för både föräldrar och barn!

När jag blev inbjuden att arbeta som redaktör på en ny tidning om psykologi hösten 2009 visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Nu vet jag att det har varit bland det mest lärorika, roliga och utvecklande jag har gjort. Därför känns det otroligt bra att lämna över chefredaktörskapet till min kära kollega Karin Skagerberg. Det här är nämligen mitt sista nummer.

Tack för mig!

Jonas Mattsson, chefredaktör och ansvarig utgivare

UR MODERN PSYKOLOGI 3/2021: I BUTIK 30 MARS

När par grälar är det inte själva städningen det handlar om.”
Grälet om vem som ska städa badrummet handlar om mer än ett smutsigt handfat.

”Min mamma lurades att lämna mig”
Många adopterade lever med en flytande identitet.

”Extroverta trivs bättre med hemarbete”
Så påverkar din personlighet hur du klarar hemarbetet.

”Det som inom psykiatrin ses som ett problem kan alltså ses som en styrka.”
Så bidrar supersystematiserarna till teknisk utveckling.

”En kort stund var jag verkligen en konspirationsteoretiker.”
För forskaren Michael Butter är det helt naturligt att människor tror på konspirationer.

”När du säger ’nu har man det riktigt bra’, var befinner du dig då?
Här är organisationspsykologens råd för att inte gå in i väggen.

Beställ Modern Psykologi här: Prenumerera | Lösnummer | Digital prenumeration