Nu testas psykedelika mot depression i Sverige

Text:

De senaste åren har det forskats allt mer om hur psykedeliska substanser kan användas som läkemedel inom psykiatrin. Vid Karolinska institutet startar nu den första svenska studien av hur psilocybin, den aktiva substansen i magiska svampar, kan fungera i behandling av depression.

Hälften av de 30 medverkande får en placebosubstans och hälften får 25 milligram psilocybin vid ett tillfälle. Psykologen och forskaren Maria Beckman ansvarar för den psykoterapeutiska delen av studien. Hon berättar att de har arbetat mycket med omständigheterna kring doseringen.
– Det handlar dels om att skapa en säker miljö, men också att öka möjligheten för patienten att nyfiket kunna ta emot sin upplevelse. Under doseringen är instruktionen till terapeuterna att göra så lite som möjligt. Det handlar om att hjälpa patienten att vara i sin egen upplevelse. Där jobbar vi bland annat med olika andnings- och meditationstekniker. 

Psykologen och forskaren Maria Beckman ansvarar för den psykoterapeutiska delen av studien. Foto: Privat.

Doseringen föregås av ett förberedande samtal med två psykologer, som även är med när psilocybinet tas. Läkare finns tillgängliga, även om Maria Beckman poängterar att ingen nutida klinisk prövning har rapporterat några allvarliga incidenter kopplade till substansen. Psilocybin har inte heller visat sig vara beroendeframkallande. Däremot är det ett kraftfullt preparat som hon inte tycker bör tas utanför kliniska sammanhang.

Effekten kan bestå av förstärkta sinnesintryck, förändringar av känslor och kognition och en känsla av att jaget upplöses och kommer i närmare kontakt med omgivningen. När effekten gått över efter 7 till 10 timmar, tas deltagaren emot av en vän eller anhörig som följer med personen hem. Dagen efter inleds det första av tre samtal med de psykologer som varit med under resans gång, för att hjälpa till att integrera den psykedeliska upplevelsen terapeutiskt.

Vad är den verksamma effekten mot depression?
– Det är bland annat det vi ska titta på. Tidigare studier har visat att depression är förenat med lägre synapstäthet i vissa hjärnregioner. Vi vill undersöka om ett eventuellt tillfrisknande är förenat med en nybildning av synapser i hjärnan. Frågan är om det handlar om rent fysiologiska mekanismer, den subjektiva psykedeliska upplevelsen eller vad man gör av den efteråt. Kanske är det kombinationen som ger effekt.

Det finns både en hype kring psykedelisk forskning – och skepsis. Hur ser du på det?
– Överdrifter oavsett håll är sällan hjälpsamma. Preliminära resultat har visat lovande effekt av substansen på depression, en allvarlig sjukdom som till vissa delar saknar effektiva behandlingar. Det behövs därmed mer forskning inom området.

Resultaten från studien beräknas vara klara i slutet av 2021.

Beställ Modern Psykologi här: Prenumerera | Lösnummer