Hur är man mindful?

Text:

Bild: Sammy Williams/Unsplash

Det finns många sätt att beskriva mindfulness, men den medvetna närvaron är en komponent som nästan alltid nämns. Detsamma gäller acceptans, att observera och acceptera vad som händer i oss utan att lägga någon värdering i det och att lära sig att leva med sina känslor. 

Men vad denna acceptans egentligen innebär verkar det råda lite delade meningar om. Och det verkar som om människor ibland sätter ett likhetstecken mellan det accepterande inslaget och passivitet.

Det menar kanadensiska forskare som i en metaanalys av 150 studier med sammanlagt 40 000 deltagare, tittade på hur människor uppgav att de utövade och såg på mindfulness i sitt liv. De fann de att personer som ut-övade mindfulness i sin vardag ofta såg på acceptans och medveten närvaro som två komponenter helt skilda från varandra, och ibland till och med som motsatser. Ofta rapporterade de som sa sig ha en hög nivå av
acceptans att de inte gjorde så mycket för att försöka ändra problematiska delar och beteenden i sitt liv. Detta gällde där-emot inte de tillfrågade psykologerna och psykoterapeuterna som använde mindfulness i sitt kliniska arbete.

Forskarna bakom studien menar att lekmän kan ha en tendens att underskatta den mer proaktiva delen av mindfulness-träningen, med en risk att man då försöker anpassa sig och blir passiv inför situationer som man egentligen borde försöka förändra. Studien har publicerats i Clinical psychology review.