Dessa elever fuskar mest

Text:

Bild: Istockphoto

Elever med koncentrationssvårigheter har en större benägenhet att fuska i skolan. Detta visar en studie från Ohio state university i USA. I den lät forskare 855 elever i highschool besvara olika enkäter om sin koncentration, hyperaktivitet och hur troligt det är att de fuskar i skolan. Elevernas hyperaktivitet studerades också i klassrummet. Elever med låg koncentration uppvisade mer hyperaktivitet och elever med kombinationen låg koncentration och hyperaktivitet angav också i högre grad än andra att de ofta fuskar. Forskarna menar att det dock inte är hyperaktiviteten i sig som leder till fusk. Koncentrationssvårigheterna är den avgörande faktorn där.