Sporten som skadar

Text:

Bild: Damir Spanic, unsplash

Problem med hjärnskakning har länge funnits inom idrotten. Under tidigt 1900-tal myntades begreppet Punch drunk syndrome för boxare som drabbades av en demensliknande koma efter upprepade slag mot huvudet. Ny forskning vid Lunds universitet och Luleå tekniska universitet visar nu att skadorna inte är övergående. Med hjälp av en förfinad och högupplöst magnetkameraundersökning har forskarna undersökt 42 testpersoner. 21 av dessa led av symtom relaterade till hjärnskakning. Dessa jämfördes med lika många referenspersoner som idrottade, var i samma ålder – men som inte hade några skador på hjärnan. Forskarna har i undersökningen kunnat påvisa små utspridda skador i hjärnan hos idrottare med långvariga besvär efter hjärnskakningar.

Det är inte bara boxare som drabbas av hjärnskakningar och dess följdtillstånd. Även idrottare inom ishockey, handboll, fotboll och ridsport ‒ eller egentligen alla idrottare inom sporter med fysisk kontakt med andra spelare eller föremål kan drabbas av hjärnskakning.